Hyppää sisältöön

Ukrainalaisten työllistymistä edistävät osaamispalvelut (2/2024) käynnistyvät

Tiedote
15.4.2024
Varastossa työskentelevä nainen hymyilee kameralle varastokärryn vieressä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on toteuttanut kilpailutuksen, jossa hankitaan osaamispalveluita ukrainalaisille työllistymisen edistämiseksi.  

Osaamispalveluilla edistetään ukrainalaisten valmiuksia työskennellä kaupan eri tehtävissä, logistiikassa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Lisäksi hankinnalla toteutettavilla palveluilla lisätään valmiuksia toimia yrittäjänä Suomessa.  

Osaamispalveluihin tavoitellaan 500 henkilöä. 

Lue lisää hankinnasta

Osaamispalveluilla parannetaan ukrainalaisten työllistymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa

Ukrainan sodan myötä Suomesta on hakenut tilapäistä suojelua noin 65 000 ukrainalaista (15.1.2024). Suurin osa tulijoista on ollut naisia ja lapsia. Kaikkiaan työllisten määrä kaikista tulijoista on noin puolet eli noin 30 000 henkilöä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kyselyn mukaan monet ukrainalaiset ovat työskennelleet Suomessa osittain eri aloilla kuin millä he olivat työskennelleet ennen Suomeen tuloa. Monet ovat siis ottaneet vastaan sitä työtä, jota on ollut saatavilla riippumatta siitä, millaista työtä he ovat tehneet aiemmin. 

Nopeasti tai suoraan töihin haluaville on ollut vain vähän palveluja tarjolla. Tarve on erityisesti erilaisille ammattiin tutustuville ja työllistymiseen johtaville lyhytkestoisille kursseille. Lisäksi tarvetta on hankitun osaamisen ja työkokemuksen tunnistamiseen ja todentamiseen, jotta tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voivat työllistyä mahdollisimman hyvin suomalaisilla työmarkkinoilla vähäiselläkin kielitaidolla. Näihin liittyvät myös suoritetut lupakorttikoulutukset, jotka edistävät nopeaa työllistymistä. 

Hankinnan laajempi tavoite on lisätä siten myös osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa.   

Tämä hankinta täydentää Jotpan kesällä 2023 toteuttamaa valtionavustushakua, jolla rahoitettiin erityisesti ammatillisia valmiuksia lisäävää säänneltyä koulutusta. Tällä hankinnalla rahoitetaan muuta kuin säänneltyä koulutusta.

 

Valitut palveluntuottajat

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on hyväksynyt tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi seuraavat tarjoajat: 

1. Kauppa 

  • Omnia koulutus Oy  
  • Länsirannikon koulutus Oy  

2. Logistiikka 

  • Phoenix ry  
  • Hyria Business Institute Oy 

3. Majoitus- ja ravitsemusala 

  • Omnia koulutus Oy  
  • Hyria Business Institute Oy

4. Yrittäjyys 

  • Phoenix ry  
  • Omnia koulutus Oy 

Hankinnan arvo on 1,5 miljoonaa euroa ja koulutukset alkavat jo keväällä 2024.

 

Koulutukset lisäävät ukrainalaisten mahdollisuuksia löytää paikkansa Suomessa

Phoenix ry (Startup Refugees) koordinoi logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia ukrainalaisille.

“Olemme erittäin innostuneita mahdollisuudesta olla mukana ukrainalaisten osaamispalveluiden toteuttamisessa. Startup Refugees on tukenut ukrainalaisia Suomessa kahden vuoden ajan; yrittäjyys, työllistyminen ja oman osaamisen kehittäminen kiinnostaa kohderyhmää. On hienoa päästä tuottamaan yrittäjyydestä ja logistiikka-alasta kiinnostuneille ukrainalaisille räätälöityjä koulutuksia sekä välillisesti tukea heidän suomen kielen oppimista. Olemme varmoja, että tulevilla koulutuksilla tulee olemaan merkittävä vaikutus ukrainalaisten mahdollisuuksiin löytää paikkansa Suomessa”, kertoo toimitusjohtaja Aicha Manai Phoenix ry:stä.

 

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)