Hyppää sisältöön

Valtionavustushaku alkaa: Vankien perustaitovalmennus

Tiedote
7.9.2023
Henkilö kirjoittamassa muistiinpanoja.

Uusi valtionavustushaku auki

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on avannut haettavaksi valtionavustuksen vankien perustaitojen vahvistamiseksi.  Avustuksen tavoitteena on parantamaan vankien kykyä sopeutua yhteiskuntaan, työllistyä ja viettää rikoksetonta elämää vapautumisen jälkeen. Samalla tavoitteina on selvittää edellytyksiä vapaan sivistystyön ja vankiloiden pysyväisluonteiselle yhteistyölle ja kokeilla käytännössä Opetushallituksen kehittämiä osaamismerkkejä.

Avustusta voivat hakea vapaan sivistystyön ylläpitäjät sekä vapaan sivistystyön ylläpitäjien yhteistyössä toteuttamat yhteishankkeet. Hakemuksia toivotaan eri puolilta Suomea.

Tavoitteena on, että avustuksella toteutettavat osaamispalvelut käynnistyvät viimeistään kevätkaudella 2024.  

Jotpa toimii valtionavustuksen sekä siihen liittyvän ulkoisen seurannan rahoittajana. Avustus sekä siihen liittyvä seuranta on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Tutustu rahoitushakuun

Avustuksen tausta

Suomen vankiväestön koulutustaso on muuhun väestöön suhteutettuna huomattavan matala. Vangit ovat yhteiskunnassa kaikkein eniten monialaista tukea tarvitseva ryhmä. Noin joka kymmenenneltä vangilta puuttuu perusasteen koulutus, kun taas jopa 70 prosentilta puuttuu ammatillinen koulutus.

Heikot perustaidot ovat koulutukseen hakeutumisen ja opiskelun esteenä vankeusaikana ja sen päätyttyä. Ilman riittäviä perustaitoja on hyvin haastavaa hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista tai ammatillisia valmiuksia antava koulutus.

Perustaitovalmennuksessa on tarkoitus kehittää osallistujien

  • sosiaalisia taitoja,  
  • oppimaan oppimista ja opiskelutaitoja,  
  • yhteiskunnan palvelujärjestelmän ja päätöksenteon tuntemista,
  • luku-, kirjoitus-, numero- ja digitaitoja sekä  
  • kykyä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista.

Avustuksen kohderyhmä

Perustaitovalmennuksen kohderyhmää ovat vankeustuomiotaan suljetussa tai avolaitoksessa suorittavat henkilöt,

  • joilla on matala koulutus (pelkkä perusaste),
  • joilla on puutteita joillakin perustaitojen osa-alueilla ja/tai  
  • jotka ovat jääneet muiden vankilan aktiivitoimenpiteiden ulkopuolelle.

Päätökset

Avustuksia voidaan myöntää yhteensä 4 miljoonaa euroa. 

Avustuspäätökset tehdään marraskuun 2023 aikana tai viimeistään, kun kaikki saapuneet hakemukset on käsitelty. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuksen hyväksymispäivämäärästä ja päättyy viimeistään 31.12.2025. 

Ota yhteyttä

Arola, Milma
projektipäällikkö
(aliedustetut ryhmät)
Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)