Hyppää sisältöön

Hankeavustus ulkomailla sairaanhoitajan tehtäviin pätevöityneiden osaamisen täydentämiseen: 20 ammattikorkeakoulua mukaan pilotoimaan valtakunnallista toimintamallia

Tiedote
31.1.2024
Sairaalan henkilökunnan jäsen kirjaa tietoja tietokoneella

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta ulkomailla sairaanhoitajan tehtäviin pätevöityneiden osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuuden pilotointiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Avustus myönnettiin yhdelle ammattikorkeakoulujen yhteishankkeelle, jossa on mukana 20 ammattikorkeakoulua eri puolelta Suomea. Yhteishankkeen päähakijana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.  

Valtionavustushaku ulkomailla sairaanhoitajan tehtäviin pätevöityneiden osaamisen täydentämiseen järjestettiin 13.10.2023 - 30.11.2023.  

Tutustu valtionavustukseen

Avustuksen saajat: Hankeavustus ulkomailla sairaanhoitajan tehtäviin pätevöityneiden osaamisen täydentämiseen

Tämä valtionavustushaku on sovitettu yhteen samaan aikaan käynnistyneen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) harkinnanvaraisen rahoituksen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvarainen on myönnetty samalle ammattikorkeakoulujen yhteishankkeelle, joka kehittää valtakunnallisesti kattavan, Suomessa asuvien, EU- ja ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden sairaanhoitajien osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuuden. Tällä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksella rahoitetaan tämän toimintakokonaisuuden pilotointia ja siihen liittyviä kieliopintoja sekä hakevaa ja tukevaa toimintaa

Hakijoiden suunnitelmien mukaan noin 260 Suomessa asuvaa, EU- ja ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittanutta sairaanhoitajaa voi osallistua osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuuden pilottiin.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n vetämässä yhteishankkeessa ovat mukana seuraavat ammattikorkeakoulut:

 1. Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 2. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
 3. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
 4. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
 5. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
 6. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
 7. Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
 8. LAB-ammattikorkeakoulu Oy
 9. Lapin ammattikorkeakoulu Oy
 10. Oulun ammattikorkeakoulu Oy
 11. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
 12. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
 13. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 14. Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
 15. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 16. Turun ammattikorkeakoulu Oy
 17. Vaasan ammattikorkeakoulu Oy
 18. Yrkeshögskolan Arcada Ab
 19. Yrkeshögskolan Novia Ab

Kohti valtakunnallista ja yhtenäistä toimintamallia

Tässä yhteishankkeessa on mukana kaikki 20 ammattikorkeakoulua, jotka järjestävät Suomessa sairaanhoitajien koulutusta. Hankkeella pyritään vakiinnuttamaan käyttöön yhteiset valtakunnalliset toimintamallit siihen, että EU/ETA alueen ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet pystyvät pätevöitymään ja työskentelemään Suomessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Osaamisaluejohtaja Päivi Haaralan mukaan fiilikset lähteä luotsaamaan yhteishanketta ovat erinomaiset ja todella innostuneet. ”Oli upeaa, kun teimme hankehakemusta yhdessä, ja selvästi näki, että kaikilla oli vahva tarve ja halu tämän ajankohtaisen koulutuksen yhteiskehittämiseen. Olemme tehneet työtä jo vuosia erilaisilla hankerahoituksilla muualla sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden pätevöittämiseksi Suomeen. Pätevöitymistä tarvitsevien määrä on kasvanut tasaisesti ja erityisesti viimeisten parin vuoden aikana tarve on noussut todella paljon.”, Haarala toteaa.  

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa osaamispalvelut, kuten kuulustelut ja näytöt, valtakunnallisesti yhtenäisiksi ja entistä paremmin saavutettaviksi. ”Tämä on kaikkien kannalta järkevää, kustannustehokasta ja ketterää. Myös kielitaidon kehittymisen kannalta tämä rahoitus on erittäin merkittävä. Kielen oppimisen sisältöjä ja tarjontaa yhtenäistetään ja kehitetään yhdessä, jotta ne ovat tarkoituksenmukaisia ja kaikkien hyödynnettävissä.”

Myös yhteystyö sote-alan työnantajien kanssa korostui “Hankkeessa tullaan tekemään vahvaa työnantajayhteistyötä hyvinvointialueiden ja eri alueiden julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveysalan tahojen sekä sidosryhmien kanssa. “ 

Lue lisää

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)