Hyppää sisältöön

Myönteistä osaamiskulttuuria rakentamassa

Kirjoitus
24.7.2023
Käsiä päällekkäin yhteistyön merkiksi
Osaaminen saa merkityksensä suhteessa muihin ja siksi ymmärrys omasta osaamisesta lisääntyykin usein vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Keskusteleminen muiden kanssa on yksi parhaista tavoista oppia ymmärtämään omaa osaamista. Toisen osaamisen näkeminen on kannatteleva tekijä kohti myönteistä osaamiskulttuuria, jossa tuemme toisiamme ja kiinnitämme huomiota toistemme taitoihin.

Järjestimme kesäkuun alussa osana Osaaminen näkyviin -kampanjaa osaamisteemaisen ryhmäkeskustelun, jossa käytimme rakentavaa, luottamuksellista ja tasavertaisuuteen tähtäävä Erätauko-dialogikonseptia.

Erätauko tarjoaa aikaa ja tilaa osaamisen reflektointiin

Osaamiseen keskittyvässä Erätauossa on tavoitteena tunnistaa ja tehdä näkyväksi omaa osaamista sekä tarkastella mikä auttaa tunnistamaan omia taitoja ja vahvuuksia myös jatkossa.

Järjestämässämme osaamisteemaisessa Erätauossa keskusteltiin erityisesti osaamisen yhteisöllisestä ja sosiaalisesta olemuksesta, josta eräs keskustelun osallistuja totesi seuraavaa:

”Ihan sama mitä osaan, jos olen yksin sen osaamiseni kanssa. Toki on yksittäisiä asioita, joista nautin itsekseni, mutta en tullut maailmaan olemaan itsekseni.” 

Myös muiden antaman tunnustuksen ja hyväksynnän tarpeet nousivat Erätauon aikana esiin. Jokainen meistä haluaa tulla huomatuksi osaamisensa kanssa. Hyvä osaamisidentiteetti on myös yhteydessä terveeseen itsetuntoon:

”Miten tärkeää on, että ympäröivä maailma on samaa mieltä mun osaamisesta.”

Keskustelua käytiin myös osaamisen siirrettävyydestä. Eräs keskustelijoista kertoi, kuinka vanhemmuus on kerryttänyt johtamisosaamista. Toinen pohti, kuinka työssä vaadittu suunnittelu- ja organisointikyky on hyödyttänyt harrastuksissa ja yhdistystoiminnassa, ja kolmas mainitsi, miten joukkuelajit ovat harjaannuttaneet ryhmässä toimimista ja kykyä eläytyä muiden elämäntilanteisiin. 

Työelämän osalta pohdittiin, näkyykö osaaminen palkassa ja pääseekö koko osaamispotentiaaliaan aina käyttämään työpaikalla:

”Jos työyhteisö ei anna mahdollisuutta kokeilla omia taitoja tai osaamista, voi osaaminen typistyä. Kun vaihtaa työpaikkaa, onkin paljon osaamista, jota ei ole tunnistanut, koska ei ole päässyt sitä toteuttamaan.”

Myönteinen keskustelu oman yhteisön olemassa olevan osaamisen reflektoinnille on tärkeää jatkuvien muutosten ja kehitystarpeiden keskellä olevassa yhteiskunnassa. Keskustelun osallistujien mielestä osaamisen pohtimiselle ja sanoittamiselle tarvitaan kuitenkin oma aika ja paikka. 

Aina aikaa pidemmälle keskustelulle ei ole, mutta onneksi myönteisen osaamiskulttuurin rakentaminen onnistuu myös pienemmillä teoilla, esimerkiksi toisen toimia kehumalla. Harjoitteita ja työkaluja osaamisesta puhumiseen löytyy verkkosivuiltamme osaaminennakyviin.fi.

Harjoitteita

Järjestä rohkeasti oma Erätauko-keskustelu

Erätauko on alun perin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) ja sen kehittäjäryhmän lanseeraama toimintamalli, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa keskustelukonseptina. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, vaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta mahdollisimman tasavertaisesti keskustellen:

”Tykkään keskusteluista, joissa ei tulla loppupäätökseen. Joskus on kiva pallotella ja heitellä asioita, oivallukset tulevat pidemmän ajan päästä. Myöhemmin voi herätä joku ajatus, joka on lähtenyt liikkeelle keskustelusta.”

Tarjoamme osana 2.–8.10.2023 järjestettävää Osaaminen näkyviin -kampanjaa erilaisia materiaaleja ja perehdytystilaisuuksia konseptin käyttöönottoon, jotta jokainen halukas voi itse järjestää ja ohjata osaamisteemaisen Erätauko-keskustelun. Kaikkea ei tarvitse hallita heti – ohjaamisosaaminenkin kertyy pikkuhiljaa. 

Otetaan siis osaamisesta keskustelu tavaksi ja muutetaan näin osaamisilmapiiriä!

Lisätietoa: