Hyppää sisältöön

Hoiva-avustajakoulutuksissa on onnistuttu yli odotusten

Kirjoitus
13.6.2024
Hoiva-alan opettaja istuu opetusluokan edessä ja keskustelee kolmen kameraan selin olevan henkilön kanssa.

Kirjoittanut Mikko Mähönen ja Kirsi Heinivirta

Jotpan rahoittamissa hoiva-avustajakoulutuksissa on onnistuttu kehittämään sujuvia koulutuskäytäntöjä. Yhteistyö ammatillisen opettajan, kielen opettajan ja työnantajan välillä edistää vieraskielisen opiskelijan työllistymistä Suomessa.

 

Tavoiteltu opiskelijamäärä ollaan saavuttamassa

Vuonna 2022 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa sai tehtäväkseen vastata sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuusongelmiin. Tavoitteena oli kouluttaa 1 500 uutta hoiva-avustajaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Tätä varten Jotpan rahoitusta lisättiin yhteensä 16,2 miljoonaa euroa vuosina 2022 ja 2023.  

Koulutukset ovat lähteneet hienosti käyntiin, ja olemme saavuttamassa tavoitteen hyvin tuloksin.  

Tähänastiset tulokset ovat lupaavia:   

  • Jotpan rahoituksella hoiva-avustajan koulutuksen on aloittanut noin 2000 henkilöä.  
  • Vähintään toisen tutkinnon osan on suorittanut yli 1300 henkilöä. 
  • Hoiva-avustajan koulutukseen sisältyvät molemmat tutkinnon osat on suorittanut jo noin 1000 henkilöä. 
  • Hakevaa toimintaa ja tukitoimia on avustettu lisäksi noin 400–500 opiskelijalle. 

Luvut tulevat vielä nousemaan, koska monet koulutukset ovat edelleen kesken. Suorituksia tulee vuoden 2025 loppuun asti. 

Tämänhetkisten seurantatietojen perusteella näyttää siltä, että toteutukset ovat olleet hyvin kustannustehokkaita: toteutuneiden koulutusten hinta on jäänyt arvioitua alhaisemmaksi. 

Valtaosa osallistujista on työssä olevia eli he opiskelevat työn ohessa. Tarkempia tietoja opiskelijoiden taustoista ja sijoittumisesta saadaan, kun koulutukset vähitellen päättyvät. 

Jotpan keräämän opiskelijapalautteen perusteella opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä hoiva-avustajakoulutuksiin: koulutuksen onnistuminen on saanut opiskelijoilta arvosanaksi 4,6 / 5 ja kouluttajien asiantuntemus 4,6 / 5.

 

Hoiva-avustajakoulutukset olivat Jotpalle näytön paikka

Koulutuslisäyksiä suunniteltaessa oli huolenaiheena, löytyykö koulutukseen enää hakijoita, koska hoiva-avustaja- ja lähihoitajakoulutuksia oli jo lisätty voimakkaasti.  

Jotpan eduksi nähtiin kuitenkin se, että se pystyi suoraan rahoittamaan opiskelijahankintaa ja hakevaa toimia sekä opiskelun tukitoimia, kuten suomen tai ruotsin kielen tukea. Jotpan rahoittamin toimin on pyritty lisäämään aloittajamääriä myös valtionosuusrahoituksella toteutetussa hoiva-avustajakoulutuksessa. 

 

Uudellamaalla koulutuksen kielituki on vahvistanut opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä

Hyvinkään ja Riihimäen seudulla toimiva Hyria koulutus Oy on järjestänyt Jotpan rahoittamaa hoiva-avustajakoulutusta ukrainalaisille ja muille ulkomaalaisille, joilla ei ole aiempaa hoiva-alan koulutusta. Koulutus on toteutettu oppisopimuskoulutuksena eli opiskelijoilla on ollut opiskelun aikana työpaikka ja työsuhde. Hyria koulutus Oy on saanut Jotpalta valtionavustusta vuonna 2023. 

Hyrian toteutuksessa painottuvat myös opiskelun aikaiset tukitoimet, kuten vahva suomen kielen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Lisäksi työpaikkaohjaajia tuetaan vieraskielisyyden huomioimiseen työpaikalla tapahtuvassa ohjauksessa.  

Hyriasta kerrotaan, että Jotpan rahoitus on auttanut luomaan pysyviä käytäntöjä siihen, että suomen kieltä opettelevia aikuisia voidaan yhä paremmin tukea opinnoissa ja työllistymisessä. 

Ammatillisen opettajan ja suomen kielen opettajan yhteisopettajuus on muodostunut käytännöksi, jota toteutetaan sekä oppilaitoksessa lähiopetuksessa että työpaikoilla. S2-opettajan läsnäolo työpaikoilla tukee sekä opiskelijaa että ohjaajaa työelämän tilanteissa ja työkäytäntöjen selkokielisessä ohjaamisessa. Myös opiskelumateriaalia on selkokielistetty. Avustukseen sisältyvät tukitoimet mahdollistavat opintojen aloittamisen tavanomaista heikommalla kielitaitotasolla, mikä nopeuttaa vieraskielisen opiskelijan työllistymispolkua Suomessa.

Ulla Lilja, erityisasiantuntija  

Kati Karvonen, koulutuspäällikkö 

Hyria koulutus Oy

 

Etelä-Karjalassa koulutukset ovat vahvistaneet alueellista työelämäyhteistyötä ja oppisopimusten tekemistä sosiaali- ja terveysalalla

Saimaan ammattiopisto Sampossa on huomattu, että Jotpan rahoittamien koulutusten myötä hoiva-avustajakoulutuksen tunnettavuus on lisääntynyt Etelä-Karjalassa.  

Jotpan rahoitus on mahdollistanut myös työelämäyhteistyön lisäämisen Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveysalan työelämäkumppaneiden kanssa sekä vahvistanut oppisopimusten tekemistä ja selkeyttänyt hoiva-avustajan työnkuvaa. Saimaan ammattiopisto Sampo kuuluu vuonna 2022 avustusta saaneeseen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymään. 

Tavoitteena meillä Saimaan ammattiopisto Sampossa on kouluttaa hoiva-avustajia työvoimatarpeeseen. Kohderyhmän tavoittaminen on ollut osittain haasteellista, mutta Jotpan rahoituksella pystymme panostamaan opiskelijahankintaan ja tarjoamaan hoiva-avustajaopiskelijoille riittävästi koulutuksen aikaisia ohjaus- ja tukitoimia. Hoiva-avustajaryhmien aloitus oppisopimuskoulutuksella kaksi kertaa vuodessa on saatu pysyväksi käytännöksi Etelä-Karjalan työnantajien kanssa. Moni hoiva-avustajaopiskelija on innostunut alasta ja hakeutunut jatkamaan opintoja myös lähihoitajaksi.  

Rea Vanhanen, lehtori, sosiaali- ja terveysala 

Viivi Juusela, hankekoordinaattori, tiimivalmentaja 

Saimaan ammattiopisto Sampo 

 

 

Lue lisää avustuksen saaneista hoiva-avustajakoulutuksessa