Hyppää sisältöön

Hoiva-avustajien koulutukseen jaetaan valtionavustusta 5,4 miljoonalla eurolla

Tiedote
24.10.2022
Iloinen sairaalan työntekijä hymyilee kameralle työasu päällään. Taustalla näkyy sairaalaa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta hoiva-avustajien koulutukseen koko jaettavissa olevan summan verran eli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 25 koulutuskokonaisuudelle 16 eri maakunnassa.

Valtionavustushaku hoiva-avustajien koulutukseen järjestettiin 6.9.-6.10.2022. Hakemuksia saapui 39 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä 9,2 miljoonalla eurolla.

Koulutuksella saadaan lisää hoiva-avustajia töihin

Valtionavustuksen tavoitteena on lisätä hoiva-avustajien määrää ja siten parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän arvion mukaan vaadittavan hoitajamitoituksen saavuttaminen (vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti 1.4.2023 alkaen) edellyttää noin 3 400 henkilön työpanoksen lisäämistä vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon.

Valtionavustuksella voidaan hoiva-avustajakoulutuksen lisäksi tukea opiskelijahankintaa ja opintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa.

Tämän avustuksen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2022–2023. Avustusta saaneiden toteutussuunnitelmien perusteella on kuitenkin mahdollista kouluttaa hoiva-avustajia jopa yli tavoitellun määrän.

Valintapäätöksissä priorisoitiin niitä avustuksen hakijoita, joilla on mahdollisuus aloittaa ainakin osa koulutuksista jo vuonna 2022.

Avustuksen saajat

Avustuksella rahoitetaan pääasiassa täysin uusia hoiva-avustajakoulutuksia. Lisäksi avustuksella rahoitetaan oppilaitosten perusrahoituksella tai työvoimakoulutuksena toteutettavien koulutusten opiskelijahankintaa ja tukitoimia.

Avustuksen saaneista yksi koulutus toteutetaan kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyönä ja yksi koulutus ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja vapaan sivistystyön ylläpitäjän yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa tehostaa opiskelijahankintaa hoiva-avustajakoulutukseen.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • AEL-Amiedu Oy, Tukitoimet – kielituki -verkkokurssi - suomen kieltä hoitoalan opiskelijoille, 223 600 €
 • Careeria Oy, Tuetusti hoiva-avustajaksi, 249 900 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajia Etelä-Karjalaan, 102 000 €
 • Helsingin kaupunki (Stadin ammatti- ja aikuisopisto), Työllisty hoiva-avustajaksi, 235 600 €
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi työelämälähtöisesti, 139 350 €
 • Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Kpedu Hoiva, 180 900 €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Osaajia hoivatyöhön, 393 000 €
 • Kirkkopalvelut ry ja Step-kansanopisto, Steppi hoiva-avustajaksi, 266 000 €
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etsivä haku ja tuki hoiva-avustajaksi, 95 000 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Suomen Diakoniaopisto SDO Oy, Hoiva-avustajia Päijät-Hämeeseen, 401 500 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Opiskelijasta hoiva-avustajaksi, 299 994 €
 • Live-säätiö sr, Täsmäosaamista hoiva-alalla työskentelyn tueksi, 280 795 €
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajakoulutus, 189 500 €
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, HOIVA – Hoiva-avustajaksi Novidassa, 121 330 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, Hoiva-avustajaksi Länsi-Suomeen, 542 000 €
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livian hoivatie - osaajia Varsinais-Suomen hoivatarpeeseen, 154 500 €
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi Riveriasta, 97 500 €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Lapin Hoivaluotsi, 299 850 €
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Tekijöitä hoiva-alalle, 194 000 €
 • SASKY koulutuskuntayhtymä, HOIVApolut - Yksilöllinen reitti hoiva-avustajaksi, 145 000 €
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, HoivaTuki - Hoiva-avustajakoulutuksen tukitoimet, 109 762 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, HoivaX – koulutusmalli polkuna työelämään, 218 810 €
 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Omsorgsassistent YA, 162 826 €
 • Tampereen kaupunki (Tredu), Hoiva-avustakoulutus yhteiskehittämällä, 249 922 €
 • Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti), TAItoa hoiva-avustajille, 85 500 €

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet.

Seuraava valtionavustushaku

Seuraava valtionavustushaku hoiva-avustajien koulutukseen vuoden 2023 alussa.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 esitetään hoiva-avustajien koulutuksen lisäyksiä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamiin hoiva-avustajakoulutuksiin ehdotetaan vuoden 2023 talousarvioesityksessä noin 10,8 miljoonan euron lisäystä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus avaa vuoden 2023 alussa seuraavan valtionavustushaun hoiva-avustajien koulutukseen. Avustuksen sisältö säilyy samana kuin syksyllä 2022 toteutettu avustushaku.

Hoiva-avustajakoulutuksen lisäksi tulevalla avustuksella voidaan tukea

 • opiskelijahankintaa sekä valtionavustuksella toteutettavaan että valtionosuusrahoituksella tai työvoimakoulutuksena toteutettavaan hoiva-avustajakoulutukseen
 • erilaisia opiskelun aikaisia tukitoimia (muun muassa kielitaidon ja perustaitojen tukeminen)
 • työpaikkaohjaajien osaamista tai koulutusta.

Palvelukeskus kannustaa kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämislupa ja edellytykset työelämälähtöisen hoiva-avustajakoulutuksen järjestämiseen, hakemaan avustusta vuonna 2023.