Hyppää sisältöön

Hoiva-avustajien koulutuksen aloittaa yli 500 uutta opiskelijaa kevään 2023 valtionavustuksella

Tiedote
24.4.2023
Iloinen sairaalan työntekijä hymyilee kameralle työasu päällään. Taustalla näkyy sairaalaa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on keväällä 2023 myöntänyt valtionavustusta hoiva-avustajien koulutukseen koko jaettavissa olevan summan verran eli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 28 koulutuskokonaisuudelle 15 eri maakunnassa.

Valtionavustushaku hoiva-avustajien koulutukseen (1/2023) järjestettiin 23.1.-7.3.2023. Hakemuksia saapui 38 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä 7,7 miljoonalla eurolla.

Siirry rahoitushaun sivuille:

Koulutuksella saadaan lisää hoiva-avustajia töihin

Valtionavustuksen tavoitteena on lisätä hoiva-avustajien määrää ja siten parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja henkilöstömitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän arvion mukaan vaadittavan henkilöstömitoituksen saavuttaminen edellyttää noin 3 400 henkilön työpanoksen lisäämistä vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Henkilöstömitoituksen porrastus tulee voimaan seuraavasti: vähintään 0,65 työntekijää asiakasta kohti 1.4.2023 alkaen ja vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti 1.12.2023 alkaen.

Valtionavustuksella voidaan hoiva-avustajakoulutuksen lisäksi tukea opiskelijahankintaa ja opintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa.

Tämän avustuksen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2024. Avustusta saaneiden koulutusten toteutussuunnitelmien perusteella on kuitenkin mahdollista kouluttaa jopa 750 uutta hoiva-avustajaa ja tarjota tukea opintoihin noin 550 henkilölle.

Valintapäätöksissä priorisoitiin niitä avustuksen hakijoita, joilla on mahdollisuus aloittaa ainakin osa koulutuksista jo kevään 2023 aikana.

Avustuksen saajat: Hoiva-avustajien koulutus

Avustuksella rahoitetaan pääasiassa täysin uusia hoiva-avustajakoulutuksia. Lisäksi avustuksella rahoitetaan oppilaitosten perusrahoituksella tai työvoimakoulutuksena toteutettavien koulutusten opiskelijahankintaa ja tukitoimia.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • AEL-Amiedu Oy, Hoiva-avustajaksi Taitotalossa, 137 000 €
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Hoiva-avustaja koulutus, 287 322 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajia Etelä-Karjalaan 2023, 107 000 €
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, HoivaTuki, 222 765 €
 • Helsingin kaupunki, Työllisty hoiva-avustajaksi 2, 232 000 €
 • Hyria koulutus Oy, S2-tuettu hoiva-avustajakoulutus vieraskielisille, 367 500 €
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajien työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen, 38 500 €
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Hoiva, 382 450 €
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Hakevaa ja pitävää hoiva-alaan, 116 200 €
 • Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Kpedu Hoiva2, 98 600 €
 • Kiipulasäätiö sr, Lisäkäsiä hoivaan, 358 280 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä & Suomen Diakoniaopisto SDO Oy, Hoiva-avustajia Päijät-Hämeeseen 2, 368 000 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Polku hoiva-avustajaksi, 116 870 €
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastian hoiva-avustajakoulutus, 123 700 €
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi Länsi-Uudellemaalle, 72 500 €
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livian hoivatie II - osaajia Varsinais-Suomen hoivatarpeeseen, 181 000 €
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi Riveriasta 2, 94 700 €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, Lisää hoivaa, 110 060 €
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Tekijöitä hoiva-alalle 2, 278 905 €
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, HoivaTuki 2, 292 780 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, SoteX -Maahanmuuttaneiden hoiva-avustajien koulutus, 335 400 €
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Puhtia hoiva-avustajakoulutuksiin, 190 000 €
 • Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, Tukea S2-hoiva-avustajaopiskelijoille Helsinkiin, 95 700 €
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Mångkulturella omsorgsassistenter på svenska, 100 800 €
 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Omsorgsassistent med stöd på ukrainska (Vasa), 175 840 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Monella tapaa hoiva-avustajaksi, 240 000 €
 • Turun Aikuiskoulutussäätiö sr, Ukrainalaiset hoiva-avustajapolulle, 69 500 €
 • Vaasan kaupunki, Hoiva-apua Pohjanmaalle, 222 400 €

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet (jotpa.fi).

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on rahoittanut jo yli tuhannen uuden hoiva-avustajan koulutusta puolen vuoden aikana

Avustusta saaneet koulutuksen järjestäjät ovat aloittaneet hoiva-avustajakoulutuksia tehokkaasti. Syksyllä 2022 toteutetun valtionavustushaun myötä noin 180 henkilöä aloitti hoiva-avustajaopinnot jo vuoden 2022 lopulla, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin tavoitteena ollut 100 uutta opiskelijaa vuoden 2022 aikana. Keväällä 2023 käynnistyneistä koulutuksista saadaan tarkempia tietoja kesän 2023 aikana.

Valtion neljännessä lisätalousarviossa vuodelle 2022 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen määrärahaan myönnettiin 5,4 miljoonan euron lisäys ja vuoden 2023 talousarvioesityksessä 10,8 miljoonan euron lisäys hoiva-avustajakoulutusta varten. Määrärahalla on tarkoitus kouluttaa 1 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2025. Koulutuksia varten järjestetään vähintään kolme valtionavustushakua vuosina 2022 ja 2023.

Seuraava valtionavustushaku hoiva-avustajien koulutukseen syyskuussa 2023

Palvelukeskus avaa syyskuussa 2023 seuraavan valtionavustushaun hoiva-avustajien koulutukseen. Avustuksen sisältö säilyy samana kuin syksyllä 2022 ja keväällä 2023 toteutetut avustushaut.

Hoiva-avustajakoulutuksen lisäksi tulevalla avustuksella voidaan tukea

 • opiskelijahankintaa sekä valtionavustuksella toteutettavaan että valtionosuusrahoituksella tai työvoimakoulutuksena toteutettavaan hoiva-avustajakoulutukseen
 • erilaisia opiskelun aikaisia tukitoimia (muun muassa kielitaidon ja perustaitojen tukeminen)
 • työpaikkaohjaajien osaamista tai koulutusta.

Palvelukeskus kannustaa kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämislupa ja edellytykset työelämälähtöisen hoiva-avustajakoulutuksen järjestämiseen, hakemaan avustusta syksyn 2023 haussa.

Kysy lisätietoja:

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)