Hyppää sisältöön

Pienten osaamiskokonaisuuksien pilotointi

Hankinta
Hakuaika: 7.5.2024 09:57 - 13.8.2024 12:00

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) hankkii palvelua, jonka tarkoituksena on testata kansallista pienten osaamiskokonaisuuksien viitekehystä. 

Hankinnan kohteena olevat pilotit kehittävät ja testaavat pienten osaamiskokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta viitekehyksen mukaisesti sekä arvioivat saatuja tuloksia.  

 

Hankinnan tavoite

Hankinnan kohteena olevien pilottien tavoitteena on

  • luoda ja kokeilla yhteistyömalleja, joiden avulla suunnitellaan kiinnostavia ja työelämän tarpeita vastaavia pieniä osaamiskokonaisuuksia, joista organisaatiot ja yksilöt voisivat olla valmiita maksamaan
  • testata viitekehyksen toimivuutta ja sen tuottamaa lisäarvoa osaamiskokonaisuuksien suunnittelun perustana
  • toteuttaa viitekehyksen mukaisesti suunnitellut osaamiskokonaisuudet ja arvioida niiden laatua ja vaikuttavuutta
  • tuottaa tietoa pienten osaamiskokonaisuuksien markkinoinnin ja niitä koskevan ohjauksen tueksi. 

Hankinnan tausta

Osaamisen kehittämisen arvo korostuu entisestään, kun työelämä, työtehtävät, teknologia ja maailma muuttuvat kiihtyvällä nopeudella. Työmarkkinoilla on osaajapulaa, ja vaativissa tehtävissä toimivilla henkilöillä on tarve päivittää ja uudistaa osaamistaan. Suomessa tarvitaan yhä enemmän aikuisille suunnattua lyhytkestoista koulutusta, joka vastaa työelämän tarpeisiin.

Tavoitteena on, että jatkuvan oppimisen tarjonta uudistuu nykyistä selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, jotka tunnistetaan ja joita arvostetaan sekä oppijoiden keskuudessa että työmarkkinoilla. Yksi keskeinen keino on kehittää Euroopan unionin suosituksen mukaisia pieniä osaamiskokonaisuuksia (micro-credentials).

Pienten osaamiskokonaisuuksien viitekehystyöllä pyritään luomaan käsitteistöä ja aineistoa, joka vahvistaa yhdenmukaisuutta, läpinäkyvyyttä, ymmärrettävyyttä ja luotettavuutta pienten osaamiskokonaisuuksien tuottaja-, hankkija- ja hyödyntäjäverkostossa.

Pienistä osaamiskokonaisuuksista on tarkoitus luoda tunnettu ja tunnustettu, osaamisen kuvauksiin ja arviointiin perustuva konsepti, jonka lähtökohtana ovat työelämäyhteistyö ja työelämän tarpeet sekä korkeakoulujen nopeat ja joustavat osaamisratkaisut. 

Hankinnan kohde

Tällä hankinnalla haetaan uusia pieniä osaamiskokonaisuuksia. Jotpa ei hanki tällä kilpailutuksella korkeakouluilta koulutusta, joka määritellään yliopistolain (558/2009) tai ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaiseksi säännellyksi koulutukseksi, vaan muuta kuin säänneltyä koulutusta täydennyskoulutuksena.  

Toteutettavien pienten osaamiskokonaisuuksien tulee sisältää kokonaan tai osittain uusia sisältöjä, jotka eivät sisälly korkeakoulujen olemassa olevaan tarjontaan. Uusiin sisältöihin voidaan tarvittaessa yhdistää olemassa olevien tutkintojen sisältöjä. 

Hankinnan arvo on 3 miljoonaa euroa. Kilpailutuksen perusteella valitaan kahdeksan palveluntuottajaa. Yhtä pilottia varten on varattu 375 000 euroa (arvonlisävero 0 %).   

Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana.   

Hankinta on valmistelu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tarjouksen jättäminen

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen. 

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta tarjouspalvelun kautta. Kysymykset tulee esittää 28.05.2024 kello 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään 5.6.2024. 

Tarjousaika päättyy 13.08.2024 kello 12.00. Päätökset pyritään tekemään syyskuun 2024 aikana.

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

  • yksityiset yritykset
  • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt  
  • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät  
  • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt.

Infotilaisuuden materiaalit ja tallenne

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)