Hyppää sisältöön

Hakevan toiminnan pilotti

Hankinta
Hakuaika: 8.9.2022 12:00 - 7.10.2022 12:00

Tämän hankinnan tarjouskausi on päättynyt.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii palvelun, jossa järjestetään koulutukseen liittyviä ryhmäohjauksia pienissä ja keskisuurissa (5–149 henkilöä työllistävissä) yrityksissä. Hankinta on osa palvelukeskuksen aloittamaa projektia, jossa tutkitaan, miten koulutukseen vähän osallistuvat ihmiset kehittäisivät osaamistaan enemmän.

Hankinnan tavoite

Hankittavan palvelun tavoite on kannustaa yrityksissä työskenteleviä, etenkin pelkän perusasteen varassa olevia ihmisiä osallistumaan jatkossa enemmän koulutukseen.

Palveluun kuuluu

  • yhteyden ottaminen yrityksiin palveluntuottajan laatiman yrityslistauksen perusteella
  • yrityksen osaamistarpeiden selvittäminen ja johdon sitouttaminen ryhmäohjauksen järjestämiseen
  • ryhmäohjauksen räätälöiminen yrityskohtaisesti ja ryhmäohjauksen järjestäminen lähitoteutuksella.

Ryhmäohjaukset tulee järjestää aikavälillä 1.1.2023 – 30.6.2024. Palvelun tulee olla yrityksille ja ryhmäohjauksiin osallistuville maksutonta. 

Hankinnan ennakoitu arvo on 2,3 miljoonaa euroa. Hankinta jaetaan maantieteellisesti useampaan alueeseen, ja tavoitteena on valita yhdeksän palveluntuottajaa.

Palvelun hankinta on osa Hakevan toiminnan pilottia, jossa selvitetään, voiko yrityksissä tapahtuvalla koulutustiedon jakamisella ja ryhmäohjauksella lisätä yleissivistävän koulutuksen varassa olevien ihmisten osallistumista koulutukseen.

Pilotin on käynnistänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, ja sen toteutuksessa ovat mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla sekä työn ja talouden tutkimuslaitos Labore.

kuka voi osallistua tarjouskilpailuun

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

  • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
  • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät
  • yksityiset yritykset
  • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt.

Jätä tarjous

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Hanki-palvelun kautta. Kysymykset tulee esittää perjantaihin 23.9.2022 klo 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään tiistaina 27.9.2022.

Tarjousaika päättyy perjantaina 7.10.2022 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään lokakuun 2022 aikana.