Hyppää sisältöön

Vihreään siirtymään vaadittavaa osaamista tuetaan kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla

Tiedote
20.12.2022
Mullan päällä vihreää siirtymää ja kiertotaloutta symboloivia rakennuspalikoita, joista muodostuu pyramidi. Taustalla vihreää kasvillisuutta

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta vihreää siirtymää kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla tukevaan koulutukseen yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 21 koulutuskokonaisuudelle.

Valtionavustushaku kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloille suunnattuun koulutukseen järjestettiin 10.11.-14.12.2022. Hakemuksia saapui 26 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä 5,7 miljoonalla eurolla.

Tutustu hakuun tarkemmin:

Koulutusten avulla kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-alan työntekijät kehittävät osaamistaan ekologisten teknologioiden ja prosessien käytössä

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea uusien, vähähiilisten sekä ekologisesti kestävien teknologioiden sekä prosessien käyttöönottoa ja soveltamista kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla. Avustuksella tuetaan myös tuotantoprosessien automatisointia erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kyseisillä aloilla.

Avustettavien koulutusten ja muiden osaamispalveluiden kohderyhmänä ovat kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla työskentelevät henkilöt, joista erityisesti

 • enintään perusasteen, yleissivistävän koulutuksen tai vanhentuneen tutkinnon varassa työskentelevät
 • toisen asteen koulutuksen varassa manuaalisissa tehtävissä työskentelevät
 • toimihenkilötehtävissä työskentelevät.


Palvelukeskus edellyttää, että avustuksella toteutettava koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja että sen sisällöt vastaavat tämänhetkisiin ja tuleviin työelämän tarpeisiin. Avustuksella on mahdollisuus toteuttaa pienimuotoista toimipaikkojen osaamistarvekartoitusta koulutuksen sisältöjen täsmentämiseksi.

Avustuksen saajat

Myönnetyissä avustuksissa 6 koulutuskokonaisuutta vastaa pääasiassa logistiikka- ja huolinta-alojen tarpeisiin ja 15 koulutuskokonaisuutta on suunnattu kone- ja metallialoille.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • AEL-Amiedu Oy, Tuotannon ja energiansäästön tehostaminen vihreä siirtymä huomioiden kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla, 185 400 €
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, ELO - Eloa pienkuljetuksiin, 77 000 €
 • Hyria koulutus Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Green Digital Manufacturing - Kestävä, valmistusystävällinen ja kustannustehokas valmistustekniikka, 201 780 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Vastuullisen kuljetusyrityksen johtaminen, 155 000 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna, 160 700 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Vastuullisen tuotannon ja johtamisen koulutuskokonaisuus toimihenkilöille, 217 570 €
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, MELIKO LAPPI - Metallialan lisäkoulutus, 146 350 €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kestävä ja tuottava KoMe, 123 000 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Kohti vihreämpää valmistusta, 111 600 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Vihreä siirtymä kuljetus- ja logistiikka-alalla, 282 500 €
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Digitalisaation ja AM-teknologioiden hyödyntäminen SMS-yritysten työvoiman saatavuushaasteisiin vastaamiseksi ja vihreän siirtymän tukemiseksi, 198 200 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, KOMEaa OSAAMISTA METALLIALALLE, 120 000 €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Vihreän siirtymän tuotekehitys, 459 100 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, Kohti vihreämpää logistiikkaa, 110 000 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä ja Kainuun ammattiopisto, Kiertotalous- ja automaatio-osaamista konepajoille, 268 000 €
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Vihreän siirtymän valmiudet kone- ja metalliteollisuuteen, 319 500 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Ympäristötietoisuutta kuljetus- ja logistiikka-alalle, 162 670 €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Älyteollisuuden uudet digitaaliset työkalut (SmartDigi), 218 000 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Kestävän ja uudistuvan logistiikan asiantuntija, 108 000 €
 • Turun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu OY (SAMK), Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia) ja Turun yliopiston
 • Teknillinen tiedekunta, Merialan vihreä erikoistumiskoulutus, 141 200 €
 • Vaasan kaupunki, Vihreä Vamia - kestävää osaamista teollisuuteen, 96 950 €
   

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus avaa seuraavan valtionavustushaun hoiva-avustajien koulutukseen vuoden 2023 alussa. Avustuksen sisältö säilyy samana kuin syksyllä 2022 toteutettu avustushaku. Muista kevään 2023 valtionavustusten ja hankintojen aikatauluista ja teemoista tiedotetaan myöhemmin.

Rahoituksen käyttöohjeita