Hyppää sisältöön

Valtionavustushaku alkaa: Hoiva-avustajien koulutus 2/2023

Tiedote
14.9.2023
Vanhempi henkilö ja nuorempi hoitaja istuvat kahvilla.

Uusi valtionavustushaku auki

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on avannut haettavaksi vuoden 2023 toisen valtionavustushaun hoiva-avustajien kouluttamiseen. Avustuksella tavoitellaan pääasiassa uusia tutkintojen osien suorittajia.

Avustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämislupa.

Vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja korkeakoulut voivat olla osahakijoina mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjien koordinoimissa yhteishankkeissa.  

Tutustu rahoitushakuun

Avustuksen tavoite

Valtionavustuksen tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja henkilöstömitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Valtionavustuksella tulee järjestää ensisijaisesti hoiva-avustajan koulutukseen kuuluvia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia. 

Lisäksi valtionavustuksella voidaan 

  • tukea opiskelijahankintaa avustuksella toteutettavaan tai muuhun, esimerkiksi työvoimakoulutuksena järjestettävään, hoiva-avustajakoulutukseen muun muassa hakevalla toiminnalla 
  • tukea sekä avustuksella toteutetun että muiden hoiva-avustajaopintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa ja varmistaa opintojen loppuunsaattaminen sekä työelämään sijoittuminen 
  • järjestää työpaikkaohjaajien koulutusta hoiva-avustajaopiskelijoiden tukemiseksi. 

Avustuksen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2025. Valintapäätöksissä tullaan priorisoimaan niitä avustuksen hakijoita, joilla on mahdollisuus aloittaa koulutukset tammi-helmikuussa 2024.

Jotpa tulee tarvittaessa järjestämään täydennyshaun tälle valtionavustushaulle keväällä 2024.  

Avustuksen tausta

Vuoden 2023 talousarviovalmistelua koskevissa neuvotteluissa yhtenä keskeisenä teemana nousi esiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön heikko saatavuus. Saatavuuden parantamiseksi ja etenkin henkilöstömitoituksen edellytyksiin vastaamiseksi nopeana toimenpiteenä on ehdotettu hoiva-avustajien koulutusmäärien lisäämistä. 

Avustuspäätökset

Avustuspäätökset tehdään marraskuussa 2023 tai viimeistään, kun kaikki saapuneet hakemukset on käsitelty.

Lue lisää muista tulevista rahoituksistamme

Ota yhteyttä

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)