Hyppää sisältöön

Positiivisen äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin valittiin palveluntuottaja

Tiedote
4.9.2023
Tuulivoimaloita merellä

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on toteuttanut kilpailutuksen, jolla hankittiin skaalattava toimintamalli positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa työvoiman tarve kasvaa äkillisesti jollakin toimialalla tai alueella. 

Mallin kehittäminen alkaa syksyn 2023 aikana ja päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Tutustu rahoitushakuun

Mallia pilotoidaan tuulivoima-alalla

Palvelukokonaisuuden hankinnan taustalla on Karvin arvio (2020–2022), jonka mukaan suomalainen koulutusjärjestelmä pystyy vastaamaan positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin vain tyydyttävällä tasolla.  Erityisesti osaamistarpeiden tunnistaminen, rahoitus ja yhteistoiminta aiheuttavat haasteita.

Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan rakennemuutostilanteissa käytettyjä toimintamalleja tulisi kehittää ja nykyisiä malleja vahvistaa. Tämän hankinnan tavoitteena on kehittää toimintamalli, jota voidaan soveltaa positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin eri aloille. Hankinta pilotoidaan tuulivoima-alalle 

Valittu palveluntuottaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on hyväksynyt tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajaksi seuraavan tarjoajan:

  • MDI:n, joka on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:tä 

Valittu palveluntarjoaja MDI käynnistää palvelukokonaisuuden toteuttamisen syksyllä 2023.   

Hankinnan kokonaisarvo on 120 000 euroa. Hankintapäätös on toimitettu kilpailutukseen osallistuneille palveluntarjoajille sähköisen tarjouspalvelujärjestelmän kautta. 

Toimintamallin kehittämisellä tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta

Toimintamallin kehittäminen edistää suomalaisen yhteiskunnan kykyä vastata positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin ja kohdentaa ennakoivasti osaamista niille aloille, joilla sitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.  

”Tartumme ilomielin tähän tärkeään ja vaativaan tehtävään! Puhtaan siirtymän ja massiivisen investointiaallon mukana tulee huutava pula osaajista eri aloilla ja alueilla. Laadittavan toimintamallin avulla pystytään toivottavasti paremmin ennakoimaan tarpeita ja suuntaamaan tarvittavaa koulutusta etupainotteisesti kysyntäpiikin mukaisiin tehtäviin ja aloihin”, toteaa hankkeen vastuullisena johtajana toimiva Tommi Ranta MDI:stä. 

Lue lisää

Ota yhteyttä

Hakanen, Jarno
kehittämispäällikkö
(jatkuvan oppimisen verkostoyhteistyö, strateginen suunnittelu)