Hyppää sisältöön

Osaavan työvoiman saatavuutta tuetaan rakennemuutosaloilla

Tiedote
15.12.2022
Henkilö puhuu kokouksessa ja osoittaa etusormellaan jotakin. Taustalla muita henkilöitä ja tietokone.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta työmarkkina-asemaa vahvistavaan koulutukseen yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 42 koulutuskokonaisuudelle.

Valtionavustushaku työmarkkina-asemaa vahvistavaan koulutukseen ylitarjonta- ja rakennemuutosaloille järjestettiin 5.10.-14.11.2022. Hakemuksia saapui 58 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä 12,2 miljoonalla eurolla.

Lue lisää rahoitushausta

Koulutuksilla saadaan laajempaa osaamista muun muassa toimisto-, talous-, käsityö- ja graafisilla aloilla työskenteleville

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea osaavan työvoiman saatavuutta kasvavilla aloilla, joissa tarvitaan osaajia. Avustuksen tavoitteena on tukea osaamisen kehittämistä sekä kasvualoilla että ylitarjonta-aloilla ja helpottaa ylitarjonta-aloilla työskenteleviä siirtymään kasvaville ja vakaammille aloille. Avustuksella pyritään myös vahvistamaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia.

Hakemuksissa haettiin valtionavustusta eniten puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaa sekä tekstiili-, vaatetus- ja muotialaa koskeviin osaamispalveluihin. Muita avustuksen kohteena olevia ylitarjonta- ja rakennemuutosaloja ja -tehtäviä olivat muun muassa

 • Kirjastoala, kirjastotyön tehtävät
 • Taloushallinnon, yleissihteerien sekä toimistotyöntekijöiden tehtävät kaikilla toimialoilla
 • Graafiset alat ja tehtävät erityisesti mainonnan ja markkinoinnin toimialalla
 • Kemiallisen prosessityön asiantuntija- ja toimihenkilötehtävät

Avustuksen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa sellaisten koulutusohjelmien pilotointi, joilla voidaan jatkossa ennakoivasti ja nykyistä tehokkaammin vastata työmarkkinoiden rakennemuutoksiin ja nopeasti muuttuviin osaamisvaatimuksiin.

Avustuksen saajat

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus kannusti toimijoita hakemaan avustusta yhdessä, jotta uusia innovaatioita ja toimivia koulutuskokonaisuuksia löydettäisiin rakennemuutosten ja ylitarjonta-alojen haasteisiin vastaamiseksi. Yhteishakemus ei kuitenkaan ollut edellytys tai vaatimus rahoituksen saamiselle.

Yhteishakemuksia saapui yhteensä 14 kappaletta, joista 13:lle myönnettiin avustusta. Palvelukeskus järjesti lokakuussa 2022 avoimen verkostoitumistilaisuuden, jossa avustushausta kiinnostuneilla oli mahdollisuus kuulla toistensa suunnitelmia osaamispalveluille ja vaihtaa yhteystietoja kiinnostavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • AEL-Amiedu Oy, Modernin digimarkkinointimateriaalin tuotannon osaaja, 125 000 €
 • AEL-Amiedu Oy, Resurssitehokkuutta puhtaanapitoalalle, 200 700 €
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Työmarkkina-asemaa ja työvoimapula-alojen ratkaisuja vahvistava monipalveluosaajamalli, 78 000 €
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Tulisijamuurarikoulutus, 173 000 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Tarjoilija - Työelämäpainotteinen tarjoilijakoulutus, 65 000 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Digistepit - Ketteriä askelmia Digiosaamiseen, 81 200 €
 • Helsingin kaupunki, Potkua puhtausalalle, 284 050 €
 • Helsingin kaupunki, Osaamista tekstiili-, vaatetus- ja muotialalle, 311 950 €
 • Hyria koulutus Oy, Osaamista tiimivastaavaksi kasvuun ja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen, 244 500 €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle, 135 000 €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, DigiTalousNyt - Kestävää osaamista talouteen ja palkkahallintoon, 224 000 €
 • Jyvälän Setlementti ry, Suomi tutuksi - askeleita työhön, 109 200 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja Centrian Ammattikorkeakoulu, Digitalisoituva ja moninaistuva kirjastotyö, 152 950 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja Centrian Ammattikorkeakoulu, Liiketoiminnan ohjaus yrityksen lisäarvon tuottajana, 152 950 €
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, ProTek - prosessi- sekä tekstiili- ja muotialan lisäkoulutus, 60 000 €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Boostia jatkuvaan oppimiseen työuralla, 430 500 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Urapolkuja puhtauspalvelualalle, 87 064 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, ProVoima, 198 000 €
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Hämeen ammattikorkeakoulu, VASTE - vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla, 210 000 €
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy, Harjulan Setlementti ry/Harjulan kansalaisopisto, Työväen Sivistysliitto TSL ry ja Etelä-Savon Koulutus Oy, TYYKI - Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta, 340 132 €
 • Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Työväen Sivistysliitto TSL ry ja Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä, Kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen osaamisen vahvistaminen tekstiili-, vaatetus-ja muotialalla 2/2023–2/2025, 193 500 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, Siistii Duunii tarjolla Länsi-Suomeen, 111 700 €
 • Marttayhdistysten liitto ry ja KSAK Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, YPOPO - Yhdistelmäosaamista Pohjois-Pohjanmaalla, 92 500 €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Uusille digiurille, 423 800 €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Talouden Uudet Osaajat! (DigiEsgo - koulutus), 521 820 €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab, Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti, 83 419 €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab ja Sedu, NOVA: Nosta osaamistasi ja vahvista itseäsi, 159 200 €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, TARVE - Koulutustarjotin puhtauspalvelu- ja toimistoaloille., 138 600 €
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Savon koulutuskuntayhtymä, Moniosaajia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja - MOKKO, 372 812 €
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, VOLUME! – Voimaa yksinyrittäjyyteen kansainvälisyysvalmiuksista, 271 000 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Tehokkaat digikyvyt toimistotyön hallintaan, 148 000 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Resilienssivalmennus, 250 500 €
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Karriärvägledning för framtidens yrkeskunnande, 116 500 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Taloushallinnon osaajaksi, 149 000 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Sähköasemaosaamisen kautta käyttövarmuutta ja turvallisuutta, 168 150 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Teollisuudelle osaamisen kautta tuottavuutta, 447 200 €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tekstiili- ja muotialan kasvun painopisteet -koulutus, 99 700 €
 • Tampereen kaupunki, TeVaMu- tee vaate mulle teollisuudessa, 139 435 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Kirjastot, digitaalisuus ja uudet toimintaympäristöt, 169 350 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kirjaston moniosaajat, 86 000 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammatti-instituutti, Suunnaksi talousosaaja, 141 350 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammatti-instituutti, Jospa- Jospa saisi uuden suunnan työuralleen, 270 200 €

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)