Hyppää sisältöön

Jotpa selvittää työn ohessa opiskelun malleja ja niiden kustannuksia

Tiedote
27.5.2024
Kolme henkilöä keskustelee ja katsoo yhdessä seinää, jossa on värikkäitä lappuja ja kuvioita.

Jotpa on tilannut selvityksen, jossa selvitetään työn ohessa opiskelun malleja ja niiden kustannuksia. Kustannuksia selvitetään koulutuksen rahoittajan, työnantajan ja osallistujan näkökulmasta.   

Selvityksen kilpailutus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2024, ja toteuttajaksi valittiin Innolink Group Oy. Selvityksen tuloksia saadaan syyskuun 2024 loppuun mennessä.   

Selvityksen tarkoitus on auttaa koulutustoimijoita kehittämään ja ottamaan laajemmin käyttöön koulutusmalleja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja pätevöitymisen työn ohessa. Selvitystyössä tutkitaan, millaiset koulutustoteutukset ja työpaikkojen käytännöt ovat edistäneet työn ohessa opiskelua Jotpan rahoittamissa koulutuksissa. 

Osana selvitystä Innolink Group Oy tekee ehdotukset koulutuspiloteiksi. Jotpa käynnistää koulutuspilottien rahoituksen syksyllä 2024. 

 

Taustalla aikuiskoulutustuen lakkauttaminen 

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisen myötä työikäisten osaamisen kehittäminen tapahtuu jatkossa pääasiassa työn ohessa ja työhön kytkettynä eikä pääsääntöisesti edellytä poissaoloa työstä tai edellyttää sitä nykyistä vähemmän.   

Tästä syystä tarvitaan lisää tietoa sellaisesta koulutuksesta, joka voidaan suorittaa osittain tai kokonaan kokoaikaisen työn ohessa ilman merkittäviä negatiivisia vaikutuksia koulutuksen aikaiseen työpanokseen. 

Selvitystyön toteuttamista tukee myös sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän huhtikuussa 2024 julkaisema loppuraportti, jossa työryhmä ehdottaa, että työn ohessa opiskelun toimivimpia opiskelumalleja ja niiden kustannuksia selvitettäisiin, kehitettäisiin ja pilotoitaisiin. Työryhmän mukaan koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut voisivat hyödyntää pilotoinnin tuloksia koulutusten toteutusmallien kehittämisessä.  

Lue lisää tiedotteestamme 11.4.2024

Selvityksessä käytetään useita tutkimusmenetelmiä 

Innolink Group Oy toteuttaa selvityksen monimenetelmäisesti ja käyttää analyysissään laajaa aineistoa.  

Toteuttaja 

  • tekee Jotpan rahoittamista koulutuksista tietokanta-analyysin, jonka perusteella kuvataan, millaiset koulutustoteutukset ja opiskelijoiden työpaikkojen käytännöt edistävät ja mahdollistavat työn ohessa opiskelun 
  • analysoi opiskelijoiden kokemuksia Jotpan rahoittamista koulutuksista Jotpan keräämän opiskelijapalautteen avulla  
  • haastattelee koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia, joiden työntekijät ovat suorittaneet koulutusta työn ohessa, ja hankkii tietoa siitä, millaisia kustannuksia erilaisista koulutustoteutuksista syntyy työnantajalle ja opiskelijalle. 

Selvityksen tueksi toteuttaja kokoaa asiantuntijapaneelin, jossa on mukana työelämän ja koulutustahojen edustajia. 

 

“Aikuiskoulutustuen lakatessa on tärkeää etsiä yhteistyössä uudet mallit jatkuvalle oppimiselle. Tämän selvityksen ja tulevien koulutuspilottien avulla työssä olevilla voi aidosti olla mahdollisuus yhdistää työnteko ja kouluttautuminen”, toteaa Jotpan johtaja Kirsi Heinivirta. 

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)