Hyppää sisältöön

Englanninkielisellä oppisopimuskoulutuksella tuetaan 85 opiskelijan työllistymistä kone- ja metallialalle

Tiedote
4.1.2024
Henkilö hitsaa metallia

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta kone- ja tuotantotekniikan englanninkieliseen oppisopimuskoulutukseen yhteensä n. 0,8 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 3 koulutuskokonaisuudelle eri puolille Suomea.  

Valtionavustushaku englanninkieliseen kone- ja tuotantotekniikan oppisopimuskoulutukseen   järjestettiin 16.10.2023 - 4.12.2023. Hakemuksia saapui 3 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä n. 0,8 miljoonalla eurolla.

Avustus toteutetaan EU-komission elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella rahoituksella (RRF-rahoitus).  

Siirry rahoitushaun sivuille:

Avustuksella tuetaan vieraskielisen väestön työllistymistä kone- ja metallialalle

Valtionavustuksella lisätään osaavan työvoiman saatavuutta kone- ja metallialalla ja edistetään englanninkielisen oppisopimuskoulutusmallin käyttöä. Samalla selvitetään edellytyksiä sille, voisiko mallia laajentaa muille toimialoille ja tukea näin vieraskielisen väestön osaamisen kehittämistä.

Avustuksen saajat: Englanninkielinen kone- ja tuotantotekniikan oppisopimuskoulutus

Hakijoiden suunnitelmien mukaan englanninkielisen kone- ja tuotantotekniikan oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa noin 85–100 uutta opiskelijaa.  

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä):

  • Vaasan kaupunki, Vamia Stainless - Skills for Production Technology, 259 600 €
  • Etelä-Savon Koulutus Oy, Oppisopimuksella metallin osaajaksi (in english), 114 400 €
  • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Lisäosaamista vieraskielisille valmistavan teollisuuden tarpeisiin, 439 372 €

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet (jotpa.fi). 

Tutustu huolella rahoituksen käyttöohjeisiin

Ota yhteyttä

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)