Hyppää sisältöön

Tietoturvaan, kyberturvallisuuteen ja datatalouteen liittyvät osaamispalvelut

Hankinta
Hakuaika: 3.11.2023 10:00 - 4.12.2023 12:00

Tämä haku on päättynyt.

Lue lisää palveluntuottajista

Hankinnan tavoite

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvää osaamispalvelua logistiikan, kaupan sekä media-alan työllisille. Lisäksi Jotpa hankkii datatalouden osaamispalveluita yksinyrittäjille ja asiantuntijatyöhön.  

Hankinnan tavoitteena on  

 • lisätä edellä mainituilla toimialoilla toimivien organisaatioiden sekä niiden henkilöstön valmiuksia toimia turvallisesti digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä
 • edistää data-alan osaamista toimialariippumattomasti eri työntekijäryhmissä.  

Hankinnan tausta

Organisaatiot ovat entistä riippuvaisempia digitaalisista palveluista ja järjestelmistä. Sähköisesti verkostoituneen yhteiskunnan turvallisuus on riskialtis häiriötilanteille, joihin voidaan vastata kyberturvallisuutta vahvistamalla.  

Kyberturvallisuuden kehittämisohjelmassa (2021) on todettu, että kyberturvallisuuden tulisi olla sisäänrakennettuna kaikessa toiminnassa, prosesseissa ja järjestelmissä, joihin kohdistuu uhkatekijöitä, yhteiskunnan ollessa yhä riippuvaisempi digitaalisesta toimintaympäristöstä. Hyvä kyberturvallisuuden taso voidaan saavuttaa vain, jos jokainen digitaaliseen yhteiskuntaan kytkeytynyt toimija kantaa oman vastuunsa kyberturvallisuuden toteutumisesta.  

Kasvava datan määrä ja uudenlaiset datan hyödyntämismahdollisuudet liittyvät jokaiseen toimialaan. Enemmistö suomalaisyrityksistä hyödyntää dataa, mutta käyttö painottuu enemmän ICT-aloille ja suurempiin yrityksiin. Pk-sektorilla uutta teknologiaa otetaan yrityksissä käyttöön, mutta se ei lisää tehokkuutta tai tuottavuutta samalla tavalla kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Suomen keskeisiä haasteita verrokkimaihin nähden on hidas tuottavuuden kehitys. Datataloudella on vahva yhteys tuottavuuteen.  

Datan hyödyntämiseen tavoitteisiin pääsemiseksi tulee varmistaa alan työvoiman riittävä saatavuus ja työntekijöiden riittävä osaaminen. Tällä hetkellä yksi merkittävimmistä esteistä datan ja tekoälyn hyödyntämiselle Suomessa on yritysten puutteellinen osaaminen. Kansallisessa digikompassissa painotetaan datatalouden edellyttämien osaamistarpeiden kasvua kaikilla koulutusasteilla.  Data-osaamisen puutteet ovat haasteena etenkin pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä ja osaamisesta hyötyisivät konkreettisesti etenkin yksinyrittäjät.  

Hankinnan kohde

Jotpa hankkii koulutusta seuraavilta osa-alueilta:

 1. Tietoturvallinen toiminta varastologistiikassa  
 2. Tietoturvallinen toiminta maantiekuljetuksissa  
 3. Tietoturvallinen toiminta kaupan alan yrityksissä  
 4. Kyberturvallisuuden johtaminen varastologistiikassa  
 5. Kyberturvallisuuden johtaminen huolinta-alalla  
 6. Kyberturvallisuuden johtaminen kaupan alan yrityksissä  
 7. Kyberturvallisuuden johtaminen media-alan yrityksissä  
 8. Datataloutta yksinyrittäjille  
 9. Datan hyödyntäminen asiantuntijatyössä

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Jotpa ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Jotpa ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Hankinnan arvo on 2 miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana. 

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 31.12.2024 mennessä.  Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa.

Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla. 

RRF-rahoitus

Tämä hankinta toteutetaan EU-komission elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella rahoituksella (RRF-rahoitus). 

Lue lisää RRF-erityisohjeista

Tarjouksen jättäminen

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Hanki-palvelun kautta. Kysymykset tulee esittää 13.11 klo 12 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään 17.11.2023.

Tarjousaika päättyy 4.12.2023 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään joulukuun 2023 aikana. 

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi:

 • yksityiset yritykset,
 • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt tai
 • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät 
  kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt. 

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
Senior Specialist
(Funding of Competence Services, Government Subsidies, Procurements)
Paavola, Krista
Senior Specialist
(Funding of Competence Services, Government Subsidies, Procurements)
Euroopan unionin rahoittama