Hyppää sisältöön

Tekoälyn hyödyntämisosaaminen

Hankinta
Hakuaika: 26.3.2024 10:00 - 29.4.2024 12:00

Hankinnan tavoite

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii tekoälysovellusten hyödyntämisosaamiseen liittyvää koulutusta pienille ja keskisuurille yrityksille. Hankinta on suunnattu sellaisille aloille, joilla työskentelee paljon ammattiosaajia.

Hankinnan tavoitteena on  

 • edistää pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön osaamista tekoälysovellusten hyödyntämisessä osana liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämistä.
 • tarjota ratkaisuja siihen, miten tekoälyosaamista voitaisiin vahvistaa tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteissa. 

Hankinnan tausta

Tekoäly on keskeinen osa yhteiskunnan digitaalista muutosta. Tiedon ja nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden tehostaa toimintaa, tuottaa kustannussäästöjä sekä parantaa esimerkiksi palveluiden laatua ja asiakaskokemusta.  

Tekoäly on nähty viimeisten vuosien aikana vahvasti osana tulevaisuuden asiantuntija- ja johtotehtäviä sekä niihin johtavaa korkeakoulutusta. Ennakoitujen osaamistarpeiden mukaan tekoälyn hyödyntämisen osaamista tarvitaan kuitenkin kaikilla tiedon ja taidon tasoilla.  Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä, vaan ymmärrystä tarvitaan myös tekoälyn käyttömahdollisuuksien kokonaisvaltaiseen arviointiin. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, millaisiin käyttötarkoituksiin tekoälyä voidaan parhaiten soveltaa.

Toistaiseksi tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä sisältöjä ei sisälly ammatillisen koulutuksen tutkintoihin tai tutkintojen osiin. Tekoälyn kehitys muuttaa kuitenkin myös ammattiosaajien työtä. Jatkossa onkin tarpeen oppia hyödyntämään työtehtäviä kehittäviä, muuttavia tai korvaavia tekoälysovelluksia muiden digitaalisten työkalujen tavoin. 

Hankinnan kohde

Jotpa hankkii koulutusta seuraavilta osa-alueilta:

 1. Osa-alue 1. Tekoälysovellusten hyödyntämisosaaminen matkailu- ja ravintola-alan pk-yrityksissä
 2. Osa-alue 2. Tekoälysovellusten hyödyntämisosaaminen ajoneuvoalan pk-yrityksissä
 3. Osa-alue 3. Tekoälysovellusten hyödyntämisosaaminen kuljetusalan pk-yrityksissä
 4. Osa-alue 4. Tekoälysovellusten hyödyntämisosaaminen puhtaus-, kiinteistö- ja muissa kotipalvelualan pk-yrityksissä
 5. Osa-alue 5. Tekoälysovellusten hyödyntämisosaaminen maatalousalan pk-yrityksissä

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Jotpa ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Jotpa ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Hankinnan arvo on 3 miljoonaa euroa. Jokaisen osa-alueen arvo on 600 000 euroa. Jokaiselle osa-alueelle valitaan kaksi (2) Palveluntuottajaa.  

Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana.  

Koulutukset tulee toteuttaa aikavälillä 1.6.2024–30.4.2025. Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa.

Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla.  

RRF-rahoitus

Tämä hankinta toteutetaan EU-komission elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella rahoituksella (RRF-rahoitus).

Tarjouksen jättäminen

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Tarjouspalvelun kautta. Kysymykset tulee esittää 8.4.2024 klo 12 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään 12.4.2024.

Tarjousaika päättyy 29.4.2024 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään toukokuun 2024 aikana.  

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi:

 • yksityiset yritykset,
 • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt tai
 • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät  
  kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt. 

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
Senior Specialist
(Funding of Competence Services, Government Subsidies, Procurements)
Euroopan unionin rahoittama