Hyppää sisältöön

Energiatuotannon rakennemuutoksen tuomat osaamistarpeet: Vetytalous

Hankinta
Hakuaika: 20.9.2022 12:00 - 14.10.2022 12:00

Tämä haku on päättynyt 

Lue lisää valituista palveluntuottajista

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii vetytalouden arvoketjuun liittyvää koulutusta. Koulutuksilla vastataan työmarkkinoiden uusiin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan kohti vihreää siirtymää.

Hankinnan tausta

Koulutuksen hankinnan taustalla ovat muun muassa Suomen ja EU:n ilmastotavoitteet, energiahintojen nousu sekä fossiilisesta energiasta luopuminen, jotka ovat kiihdyttäneet tarvetta löytää uusia ja erityisesti päästöttömiä energiaratkaisuja. Vedyllä tulee olemaan merkittävä rooli päästöttömien ratkaisujen mahdollistajana ilmastoneutraalissa energiajärjestelmässä.

Suomeen kannattaa rakentaa ensisijaisesti lisää korkean jalostusasteen tuotteita valmistavaa ja hiilineutraaliin tuotantoon perustuvaa vientiteollisuutta, joka käyttää sähköä ja puhdasta vetyä. Samalla voidaan hyödyntää mahdollisuudet vastata alan kansainväliseen kysyntään. Yhtenä kulmakivenä tässä on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus vetytalouden arvoketjussa.

Hankinnan kohde

Palvelukeskus hankkii vetytaloutta ja sitä tukevaa koulutusta seuraavasti:

  • Vetytalouden opintokokonaisuudet (20–40 opintopistettä): energian tuotanto, vedyn tuotanto, logistiikka sekä tuotteet ja käyttö
  • Vetytalouden arvoketjua tukevat yksittäiset opinnot (5–15 opintopistettä): talouden ja politiikan opinnot
  • Vetytalouden yksittäiset opinnot (5–10 opintopistettä): hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö, Power to Liquid - ja Power to X –teknologiat, jalostusprosessit

Hankinta käsittää vetytalouden arvoketjuun liittyvät koulutukset kaikilla koulutustasoilla, osaamisalueilla, osaamista poikkileikkaavilla tasoilla sekä näiden erilaisina yhdistelminä ja kokonaisuuksina.

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Palvelukeskus ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Palvelukeskus ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Hankinnan kokonaisarvo on 3,5 miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana.

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 31.12.2024 mennessä. Koulutus tulee suunnitella siten, että pääasiallisena opiskelijakohderyhmänä ovat työssä olevat tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla.

Jätä tarjous

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Hanki-palvelun kautta. Kysymykset tulee esittää perjantaihin 30.9.2022 klo 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään tiistaina 4.10.2022.

Tarjousaika päättyy perjantaina 14.10.2022 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään lokakuun 2022 aikana.

Kuka voi osallistua

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

  • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
  • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät
  • yksityiset yritykset
  • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt.