Hyppää sisältöön

Energiatuotannon rakennemuutoksen tuomat osaamistarpeet: akkuteollisuus

Hankinta
Hakuaika: 4.11.2022 12:00 - 30.11.2022 12:00

Tämä haku on päättynyt 

Lue lisää palveluntuottajista

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii akkuteollisuudenarvoketjuun liittyvää koulutusta. Koulutuksilla on tarkoitus vahvistaa osaamista erityisesti kansallisen akkustrategian fokusalueilta arvoketjun alku- ja loppupäähän, tuotanto- ja prosessitekniikkaan sekä kunnossapitoon. 

Koulutuksilla vastataan 

  • työmarkkinoiden rakennemuutoksen aiheuttamaan osaamispalveluiden kysyntään 
  • koulutustarpeeseen, johon nykyinen koulutusjärjestelmä ei tarjoa valmiita koulutuksia.

Hankinnan tausta

Koulutuksen hankinnan taustalla on akkuteollisuuden toimialan uudenlaisettarpeet Suomessa. Akkuala on viime vuosina vahvistunut uusilla toimijoilla ja mittavilla investoinneilla. Suomen edellytyksiä kilpailukykyisen ja kestävän akkuteollisuuden luomiseksi on kartoitettu vuoteen 2025 ulottuvassa kansallisessa akkustrategiassa (valtioneuvosto). Kansallisen akkustrategian päämäärien saavuttamiseksi alalla tarvitaan osaamisen lisäämistä ja laajentamista.

Kansallisessa akkustrategiassa on arvioitu, että akkuarvoketjun yleinen osaamistaso on Suomessa korkea, mutta puutteita on erityisesti tuotantotyössä sekä joillakin syvän osaamisen alueilla.  

Suurin määrällinen tarve on tuotanto- ja prosessityössä, jossa työntekijöitä tullaan tarvitsemaan enenevissä määrin tulevien ja käynnissä olevien investointihankkeiden myötä. Syvän osaamisen tarpeita on erityisesti akun arvoketjun alkupäässä eli raaka-aineissa ja materiaaleissa sekä loppupäässä akkujen uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä. Teknisen osaamisen ohella tarvitaan koko akkuteollisuuden arvoketjua poikkileikkaavaa vastuullisuusosaamista sekä talousosaamista.

Hankinnan kohde

Palvelukeskus hankkii akkuteollisuutta koskevaa koulutusta seuraavista aihepiireistä: 

  • Koko arvoketjun yhteinen osaaminen: tuotanto- ja prosessityön osaaminen (laajuudeltaan 20–40 opintopistettä vastaavat opinnot) 
  • Akkuteollisuuden arvoketjua poikkileikkaavat ja tukevat opinnot: ympäristökestävyyden opinnot sekä liiketoiminnan ja kaupallistamisen opinnot (laajuudeltaan 20–40 opintopistettä vastaavat opinnot) 

Akkuteollisuuden arvoketjun yksittäiset opinnot: raaka-aineet, materiaalit sekä uudelleenkäyttö ja kierrätys (laajuudeltaan 20–40 opintopistettä vastaavat opinnot)
 
Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Palvelukeskus ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Palvelukeskus ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Hankinnan kokonaisarvo on 2 miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana.

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 31.7.2024 mennessä. Koulutus tulee suunnitella siten, että pääasiallisena opiskelijakohderyhmänä ovat työssä olevat henkilöt. Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa.

Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla. 

Tarjouksen jättäminen

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Hanki-palvelun kautta. Kysymykset tulee esittää 16.11.2022 klo 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään 18.11.2022.

Tarjousaika päättyy 30.11.2022 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään joulukuun 2022 aikana.

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

  • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
  • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät
  • yksityiset yritykset
  • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt.

Ota yhteyttä

Paavola, Krista
Senior Specialist
(Funding of Competence Services, Government Subsidies, Procurements)