Hyppää sisältöön

Digitaalinen ja monikanavainen kauppa

Hankinta
Hakuaika: 22.10.2022 12:00 - 23.11.2022 12:00

Tämä haku on päättynyt 

Lue lisää palveluntuottajista

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii digitaaliseen ja monikanavaiseen kauppaan liittyvää koulutusta. Koulutuksilla on tarkoitus lisätä kaupan alalla työskentelevien henkilöiden osaamista digitalisaation, vihreän siirtymän ja kansainvälisen kaupan osa-alueilla. 

Koulutuksilla vastataan 

  • työmarkkinoiden rakennemuutoksen aiheuttamaan osaamispalveluiden kysyntään 
  • koulutustarpeeseen, johon nykyinen koulutusjärjestelmä ei tarjoa valmiita koulutuksia.

Hankinnan tausta

Koulutuksen hankinnan taustalla on kaupan toimialan murros Suomessa. Toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan alan kansainväliset markkinat. Kehityskulun myötä kotimainen kaupan toimiala on siirtynyt perinteisestä toimijasta kansainvälisten markkinoiden toimijaksi, erityisesti verkkokaupan, sähköistenmarkkinapaikkojen ja -alustojen sekä kaupan monikanavaistumisen myötä.

Kaupan alan murroksen takia alalta poistuu vanhoja työpaikkoja ja uuden osaamisen tarve kasvaa. Vuoteen 2035 mennessä merkittävä osa tällä hetkellä matalan osaamistason työtehtävissä työskentelevistä joutuu hakeutumaan osaamistasoltaan vaativampiin toimialan tehtäviin tai muiden toimialan avoimiin työpaikkoihin, sillä kaupan alan murroksen myötä myös työtehtävät vaativat yhä enemmän uutta ja syvällistä osaamista. Tästä ennakoidusta kehityksestä seuraa, että matalan osaamistason tehtävissä työskenteleviin kohdistuu jo lähitulevaisuudessa huomattava lisäkoulutuksen tarve.  

Hankinnan kohde

Palvelukeskus hankkii kaupan alalla työskenteleville henkilöille koulutusta seuraavilta osa-alueilta: 

  1. Digitaalinen kauppa (30 opintopistettä) 
  2. Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen (20–30 opintopistettä) 
  3. Asiakaskokemus ja asiakaspalvelutaidot monikanavaisessa kaupassa (20–30 opintopistettä) 
  4. Data-analytiikka, tiedolla johtaminen, tekoäly ja robotiikka (20–30 opintopistettä)  

Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa. 

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Palvelukeskus ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Palvelukeskus ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta. 

Hankittavan koulutuksen puitteissa koulutuksen tarjoajat voivat tarvittaessa pilotoida ja kehittää uusia oppisisältöjä, jotka voivat jäädä koulutuksen tarjoajan myöhempään koulutusvalikoimaan. 

Hankinnan kokonaisarvo on 2 miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana. 

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 30.6.2024 mennessä. Koulutus tulee suunnitella siten, että pääasiallisena opiskelijakohderyhmänä ovat kaupan alalla työssä olevat henkilöt.  

Koulutus voi kohdentua vähäiseltä osin myös työvoiman ulkopuolella oleviin henkilöihin (esimerkiksi kotitaloustyötä tekevät, kotivanhemmat, eläkeläiset, osatyökykyiset). Koulutuksen pääasiallista kohderyhmää eivät ole työttömät työnhakijat. Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla.

Jätä tarjous

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Hanki-palvelun kautta. Kysymykset tulee esittää keskiviikkoon 9.11.2022 klo 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään perjantaina 11.11.2022.

Tarjousaika päättyy keskiviikkona 23.11.2022 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään joulukuun 2022 aikana.

Kuka voi osallistua

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

  • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
  • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät
  • yksityiset yritykset
  • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt.