Yhteystiedot

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Postiosoite

PL 380, 00531 HELSINKI 

Käyntiosoite 

Hakaniemenranta 6 
00530 HELSINKI 

Aukioloaika 

arkisin 8:00-16:15 

Puhelinvaihde 

0295 331 200


Kirjaamo 

Kirjaamo vastaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtäviin liittyvien asioiden rekisteröinnistä ja välittää saapuneet asiat eteenpäin käsiteltäväksi.  

Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.


Sähköposti 

Yleiset yhteydenotot: info@jotpa.fi 

 

Henkilökunta 

Heinivirta, Kirsi 


Arola, Milma

  • projektipäällikkö (aliedustetut ryhmät)
  • sähköpostiosoite: milma.arola@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 344

Ekström, Mia

  • erityisasiantuntija (työikäisen väestön tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen, ruotsinkieliset osaamispalvelut)
  • sähköpostiosoite: mia.ekstrom@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 509

Haapakoski, Mirka

  • erityisasiantuntija (osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
  • Virkavapaalla 31.7.2023 asti.

Hakanen, Jarno

  • kehittämispäällikkö (jatkuvan oppimisen verkostoyhteistyö, strateginen suunnittelu) 
  • sähköpostiosoite: jarno.hakanen@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 326

Jelin, Hanna

  • asiantuntija (ruotsin- ja englanninkielinen viestintä)
  • sähköpostiosoite: hanna.jelin@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 461

Juntunen, Linda

 • asiantuntija (Osaaminen näkyviin -kampanja, viestintä)
 • sähköpostiosoite: linda.juntunen@jotpa.fi
 • puhelinnumero: +358 295 331 638

Kanes, Antti

  • projektipäällikkö (tietojärjestelmät) 
  • sähköpostiosoite: antti.kanes@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 348

Leveälahti, Samuli 

  • kehittämispäällikkö (osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointitiedon analyysit, ennakointiyhteistyö) 
  • sähköpostiosoite: samuli.levealahti@jotpa.fi

Meriluoto, Satu

  • projektipäällikkö (ennakoinnin tietoalusta, Osaamistarvekompassi)
  • sähköpostiosoite: satu.meriluoto@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 253

Mähönen, Mikko

  • erityisasiantuntija (osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat) 
  • sähköpostiosoite: mikko.mahonen@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 343

Paavola, Krista

  • erityisasiantuntija (osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat) 
  • sähköpostiosoite: krista.paavola@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 304

Päiviö, Anna

  • erityisasiantuntija (osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
  • sähköpostiosoite: anna.paivio@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 471
Rintanen, Martta

  • asiantuntija (viestintä, saavutettavuus, henkilöstöasiat)
  • sähköpostiosoite: martta.rintanen@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 606

Siuko, Maikki

  • projektikoordinaattori (tapahtumat, Osaaminen näkyviin -kampanja)
  • sähköpostiosoite: ext.maikki.siuko@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 404

Turkki, Laura 

  • asiantuntija (viestintä, saavutettavuus, henkilöstöasiat)
  • Virkavapaalla 29.2.2024 asti.

 Weckström, Chi

  • asiantuntija (taloussuunnittelu, talousseuranta)
  • sähköpostiosoite: chi.weckstrom@jotpa.fi
  • puhelinnumero: +358 295 331 617

 

Ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille ja ilmoittajansuojelu

Oikeuskanslerinviraston ulkoisen ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä, joka koskee Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintaa. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on omalta osaltaan vastuussa valtionhallinnon toiminnan lainmukaisuudesta. Se on sitoutunut toimimaan luottamuksellisesti, vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti sekä noudattamaan sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita.

Jos kuitenkin epäilet väärinkäytöstä palvelukeskuksen toiminnassa, tee ilmoitus Oikeuskanslerinviraston (OKV) keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Väärinkäytös voi koskea esimerkiksi julkisia hankintoja, yksityisyyden tai henkilötietojen suojaa tai avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomista.

Lue lisää Opetushallituksen sivulta Ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille ja ilmoittajansuojelu (oph.fi).