Hyppää sisältöön

Haastattelututkimus - Mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta (2023)

Tutkimukset
jatkuva oppiminen
aikuisten oppimisvaikeudet
aliedustetut

Koulutukseen osallistumattomuuden syyt ovat aiempien tutkimusten mukaan moninaisia. Tuoreen kyselyn tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusta ja tuovat uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa koulutuspalveluiden suunnittelemisessa ja työuran aikaisten oppimismahdollisuuksien edistämisessä.
 

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat 20–69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä marraskuussa 2022. Kyselyyn vastasi 2010 ihmistä. Tiedonkeruu sisälsi kaikki koulutustasot, mutta matalammin koulutettujen osuutta nostettiin erillistarkastelujen luotettavuuden vuoksi. 

Kahvikuppi ja kirjoja
Haastattelututkimus - Mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta (2023).pdf
(pdf, 436.09 Kb)
Lataa
Tekijät:
Milma Arola, Jotpa & Jaakko Hyry, Kantar Public
Julkaisuvuosi:
2023