Julkaisut

Jotpan tilaamat selvitykset ja tutkimukset

Haastattelututkimus - Mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta (2023)

Kyselytutkimus Mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta (2023)

Palvelukeskuksen tuotejohtaminen ja tuotteistus - Konsultointihankkeen tulokset ja esitykset 2022

Jotpan toimintaa koskevat asiakirjat

Jotpa Toiminnan kehittämissuunnitelma 2022–2026

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopisteet

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman painopisteet

Jotpan tuottamat raportit

JOTPA Valtakunnalliset osaamiskapeikot – ennakointituloksia ja tilannekuva vuodelle 2022

Tausta-aineistoa Jotpan osaamispalveluiden rahoituksen painopisteistä vuonna 2023

Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen työmarkkinoihin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin