Hyppää sisältöön

Viisi palveluntuottajaa käynnistää akkuteollisuuteen liittyvät koulutukset

Tiedote
10.8.2023
Työntekijöitä kokeilemassa robotiikkaa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on toteuttanut kilpailutuksen, jolla hankittiin akkuteollisuuden arvoketjuun liittyvää koulutusta.

Lue lisää rahoitushausta

Koulutuksilla vastataan akkuteollisuuden osaamistarpeisiin, jotka kohdistuvat etenkin arvoketjun alku- ja loppupäähän, tuotanto- ja prosessitekniikkaan sekä kunnossapitoon. Koulutuksilla toteutetaan koko arvoketjun poikkileikkaavia uusia osaamiskokonaisuuksia, joilla kehitetään osaamista niin talouden ja taloudellisuuden kuin vihreän siirtymän näkökulmasta. 

Koulutuksilla edistetään akkuteollisuuden työllisyyttä, kehittymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä kestävällä tavalla.

Koulutukset alkavat vuoden 2023 aikana, ja niitä voi järjestää lokakuun 2024 loppuun asti.

Hankinnan tausta

Koulutuksen hankinnan taustalla on akkuteollisuuden toimialan uudenlaiset tarpeet Suomessa. Akkuala on viime vuosina vahvistunut uusilla toimijoilla ja mittavilla investoinneilla. Suomen edellytyksiä kilpailukykyisen ja kestävän akkuteollisuuden luomiseksi on kartoitettu vuoteen 2025 ulottuvassa kansallisessa akkustrategiassa. Kansallisen akkustrategian päämäärien saavuttamiseksi alalla tarvitaan osaamisen lisäämistä ja laajentamista.  

Kansallisessa akkustrategiassa on arvioitu, että akkuarvoketjun yleinen osaamistaso on Suomessa korkea, mutta osaajapulaa on erityisesti tuotantotyössä sekä joillakin syvän osaamisen alueilla.  

Suurin määrällinen tarve on tuotanto- ja prosessityössä, jossa työntekijöitä tullaan tarvitsemaan enenevissä määrin tulevien ja käynnissä olevien investointihankkeiden myötä. Syvän osaamisen tarpeita on erityisesti akun arvoketjun alkupäässä eli raaka-aineissa ja materiaaleissa sekä loppupäässä akkujen uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä. Teknisen osaamisen ohella tarvitaan koko akkuteollisuuden arvoketjua poikkileikkaavaa vastuullisuusosaamista sekä kilpailukykyä edistävää talousosaamista.

Valitut palveluntuottajat

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on hyväksynyt tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi seuraavat tarjoajat: 

Koko arvoketjun yhteinen osaaminen: tuotanto- ja prosessityön osaaminen 

 • Edunova Ab 
 • Länsirannikon Koulutus Oy ryhmittymässä yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK ja Sataedu Oy:n kanssa 
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Ab ryhmittymässä yhdessä Centria ammattikorkeakoulu Oy:n, Oy EduVamia Ab:n ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa 

Akkuteollisuuden arvoketjua poikkileikkaavat ja tukevat opinnot: Ympäristökestävyyden opinnot 

 • Länsirannikon Koulutus Oy ryhmittymässä yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK ja Sataedu Oy:n kanssa 
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 

Akkuteollisuuden arvoketjua poikkileikkaavat ja tukevat opinnot: Liiketoiminnan ja kaupallistamisen opinnot 

 • Oulun yliopisto 
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Ab 

Akkuteollisuuden arvoketjun yksittäiset opinnot 

 • Länsirannikon Koulutus Oy ryhmittymässä yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK ja Sataedu Oy:n kanssa 
 • Malminetsintä ja jalostus 
 • Metallurgia 
 • Kemiantekniikka 
 • Prosessitekniikka 
 • Materiaalitekniikka  
 • Kierrätysprosessit 
 • Akkujätteen käsittely 
 • Robotiikka ja automaatio 
 • Oulun yliopisto 
 • Malminetsintä ja jalostus 
 • Kemiantekniikka  
 • Kierrätysprosessit 
 • Robotiikka ja automaatio 

Koulutuksilla kehitetään osaamista

Valituista palveluntuottajista Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Ab, Centria ammattikorkeakoulu Oy, Oy EduVamia Ab ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy käynnistävät yhdessä tuotanto- ja prosessityön osaamiseen liittyvän koulutuksen syksyllä 2023. Koulutuksella päästään kehittämään kestävän energian ja sähköisen liikenteen tulevaisuutta. 

“Tämä on mahtava mahdollisuus niin meille kouluttajille kuin opiskelijoillekin astua mukaan akkuteknologian jännittävään maailmaan”, kertoo Juho Heiska Vaasan ammattikorkeakoulusta. 

Koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan, kehittää itseään ja kasvaa alan edelläkävijöiksi. 

“Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota erinomaiset puitteet kehittää opiskelijoiden taitoja ja valmistautua kohtaamaan alan haasteet sekä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Yhdessä luomme ainutlaatuisen oppimiskokemuksen oppilaitoksiemme huippuasiantuntijoiden kanssa”, Heiska kertoo. 

Hankinnan kokonaisarvo on 2 miljoonaa euroa. 

Lue lisää

Ohjeita rahoituksen käyttöön

Ota yhteyttä

Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)