Hyppää sisältöön

Valtionavustushaku alkaa: Työmarkkina-asemaa vahvistavat osaamispalvelut

Tiedote
22.3.2023
Kaksi roudaria kantaa musiikkivälineitä esiintymislavalle.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on avannut haettavaksi valtionavustuksen työmarkkina-asemaa vahvistavien osaamispalveluiden toteuttamiseen. Avustuksen tavoitteena on rahoittaa sellaisia osaamispalveluita, jotka kannustavat matalasti koulutettuja ihmisiä osallistumaan jatkuvan oppimisen palveluihin, joilla kehitetään työelämän kannalta olennaista osaamista. Tavoitteena on myös tukea koulutuksen nivelvaiheita ja koulutustason nostamistavoitetta.

Siirry valtionavustuksen hakutiedotteeseen: Työmarkkina-asemaa vahvistavat osaamispalvelut

Haku päättyy 31.5.2023 kello 16.15.

Avustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut ja vapaan sivistystyön ylläpitäjät sekä edellä mainittujen yhteistyössä toteuttamat yhteishankkeet.

Tavoitteena on, että avustuksella toteutettavat osaamispalvelut käynnistyvät viimeistään syyskaudella 2023.


Avustuksella tuetaan koulutusasteen nostotavoitetta ja osallistujan työmarkkina-aseman parantamista

Valtionavustuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien työmarkkina-asemaa pienillä ja ajallisesti lyhyillä osaamiskokonaisuuksilla tai tutkinnon osilla.

Avustuksella tuetaan koulutusasteen noston yhteiskunnallista tavoitetta sekä pyritään ohjaamaan jatkuvan oppimisen osaamispalveluihin heitä, joille kyseisistä palveluista on työllistymisen näkökulmasta kaikista suurin hyöty.

Avustuksella toteutettavan osaamispalvelun tavoitteena tulee olla yksi tai useampia seuraavista:

  • Osallistuja siirtyy osaamispalvelun tuloksena työllistävämpään, vakaampaan tai tuottavampaan ammattiin.
  • Osallistujan polku jatkokouluttautumiseen uuteen, paremmin työllistävään tehtävään helpottuu.
  • Osallistuja etenee koulutustasoa nostavaan tutkintokoulutukseen.
  • Osallistujan työmarkkina-asema vahvistuu nykyisissä työtehtävissä.

Osaamispalveluihin tavoitellaan matalasti koulutettuja henkilöitä, joita kannustetaan kehittämään työelämässä tarvittavaa osaamista

Osaamispalveluiden osallistujiksi tavoitellaan seuraavia kohderyhmiä:

  • epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät henkilöt, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillisia valmiuksia antavaa tai ammatillisesti eriytynyttä tutkintoa
  • epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät maahanmuuttajataustaiset ihmiset, joilta puuttuu kokonaan Suomessa suoritettu, tunnustettu tai rinnastettu tutkinto
  • eläkeläiset, joiden tavoitteena on työllistyä, jatkaa työelämässä tai aloittaa yritystoiminta osaamisen kehittämisen kautta.

Epätyypillisillä työsuhteilla tarkoitetaan muun muassa vuokratyötä, osa-aikatyötä, lyhyitä ja epäsäännöllisiä määräaikaisuuksia, nollatuntisopimuksia ja työskentelyä kevytyrittäjyyden tai freelancer-toiminnan kautta.

Lisäksi osaamispalvelut tulee kohdentaa sellaisten alojen työntekijöille, joilla on

  • runsaasti epätyypillisiä työsuhteita. Tällaisia toimialoja ja tehtäviä ovat esimerkiksi posti- ja jakeluala, tapahtuma-ala, rakennus- ja puutarha-alan avustavat tehtävät ja ravintola-ala.
  • pulaa osaavasta työvoimasta ja matala palkkataso, kuten siivousala, kodinhoitoala, asiakasneuvonta ja pesula-ala
  • akuutti kohtaanto-ongelma, kuten maa- ja vesirakennusala, kone- ja metalliala sekä kuljetus- ja logistiikka-ala.

Toteutettavan palvelun pääasiallinen kohderyhmä ei voi olla työttömät työnhakijat. Osaamispalveluun ei lähtökohtaisesti hyväksytä tutkinto-opiskelijoita.

Avustuksia voidaan myöntää yhteensä 6 miljoona euroa. Avustuspäätökset tehdään kesäkuun 2023 aikana tai viimeistään, kun kaikki saapuneet hakemukset on käsitelty. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuksen hyväksymispäivämäärästä ja päättyy viimeistään 30.3.2025.

Avustus toteutetaan EU-komission elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella rahoituksella (RRF-rahoitus). Tätä rahoitusta koskevat erityisehdot löytyvät hakutiedotteen kohdasta DNSH (Do No Significant Harm).


 

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)