Hyppää sisältöön

Tulossa syksyllä: Työssä oppiminen sujuvaksi – materiaalipankista työkaluja oppimisen vaikeuksiin

Tiedote
28.5.2024
Pöydällä palapeli, johon henkilöt asettavat palasia.

Joka viidennellä suomalaisella työikäisellä on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen liittyviä pulmia. Oppimisen esteet ovat yhteydessä työssä oppimiseen ja työkykyyn. Työpaikat voivat kuitenkin huomioida erilaiset työntekijät monin tavoin ja edistää jokaisen mahdollisuuksia oppia työssään ja pysyä mukana työn muutoksissa.

Jotpa kehittää parhaillaan materiaalipankkia, johon kootaan työkaluja ja materiaalia oppimisen esteiden huomioimiseen ja työssä oppimisen tukemiseen. Työssä oppiminen sujuvaksi -materiaalipankin kehittämistyössä ovat mukana Kuntoutussäätiö, Erilaisten oppijoiden liitto, suunnittelu- ja ohjelmistoyritys Exove Design Oy, työeläkelaitokset Keva ja Elo sekä useita työpaikkoja. Materiaalipankki rakennetaan Jotpan verkkosivuille.

Materiaalipankki auttaa työpaikkoja

  • huomioimaan mahdollisia oppimisen pulmia
  • edistämään työn sujuvuutta ja työhyvinvointia
  • tukemaan työntekijöitä työssä oppimisessa ja työssä pysymisessä.

Työkalut ovat käytännönläheisiä ja helposti mukautettavia, ja niitä voi soveltaa joustavasti tilanteen ja työpaikan mukaan.
 

Julkaisu ja lanseeraustilaisuus syksyllä 2024 

Materiaalipankki julkaistaan syksyllä 2024 Jotpan verkkosivuilla. Järjestämme julkaisun yhteydessä lanseeraustilaisuuden tiistaina 29.10.2024.

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin.
 

Taustalla kyselytutkimus: oppimisen haasteita joka viidennellä työikäisistä

Jotpan vuonna 2023 julkaiseman laajan kyselytutkimuksen mukaan 11 %:lla työikäisistä on todettu oppimisvaikeus. Lisäksi 11 % kokee, että heillä on oppimisvaikeuden kaltaisia esteitä. Ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia, arvioivat työkykynsä muita heikommaksi ja kokevat harvemmin, että työpaikalla tuetaan uuden oppimista.

Kyselytutkimuksen havaintojen pohjalta Jotpa lähti etsimään ratkaisuja siihen, miten työpaikoilla voitaisiin huomioida oppimiseen liittyvät pulmat. Hanke käynnistyi syksyllä 2023 tarvekartoituksella, jossa selvitettiin työpaikkojen ja työeläkeyhtiöiden tarpeita ja toiveita oppimisen tukemiseen työpaikoilla. Kartoituksen toteutti Jotpan toimeksiannosta Exove Design, joka toimii palveluntuottajana myös materiaalipankin toteutuksessa.

Kartoituksessa selvisi, että oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja huomioimiseen on olemassa malleja ja välineitä, mutta ne eivät ole laajasti käytössä työpaikoilla. Aiheesta ei usein ole riittävästi tietoa, eikä oppimisen pulmien vaikutuksia välttämättä tunneta.

Tulosten pohjalta Jotpa päätti rakentaa helppokäyttöisen, työpaikkojen tarpeita palvelevan materiaalipankin, joka tukee erilaisten oppijoiden huomioimista. Materiaalipankin työkalut kehitetään yhteistyössä Erilaisten oppijoiden liiton ja Kuntoutussäätiön kanssa. Työkaluista tehdään helposti mukautettavia eri kokoisille ja eri toimialoilla toimiville työpaikoille.

Hanke toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tuella vuosina 2023–2024.

Seuraa materiaalipankin edistymistä

Tiedotamme materiaalipankin edistymisestä ja lokakuun lanseeraustilaisuudesta Jotpan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeessä. Julkaisemme verkkosivuillamme myös blogisarjan, jossa asiantuntijat syventyvät teemaa sivuaviin aiheisiin.

Katso myös

Ota yhteyttä

Kirjavainen, Anna
projektipäällikkö
(oppimisen tuen malli työpaikoilla)