Hyppää sisältöön

Osaamistarvekompassi kehittyy: uutta osaamisdataa sekä vertailu- ja ennustetietoa tutkintosuorituksista

Tiedote
25.4.2024
Nainen tabletti kädessä, etualalla grafiikkana visualisoitua dataa

Osaamistarvekompassin beta-versio julkaistiin joulukuussa 2023. Palvelu on ottanut sittemmin harppauksen eteenpäin ja sisältää nyt entistä kattavampaa tietoa työelämän osaamistarpeista, työmarkkinasiirtymistä ja tutkintosuorituksista. Laajennamme ja kehitämme Osaamistarvekompassin sisältöjä edelleen kevään aikana, ja valmis versio palvelusta julkaistaan kesään 2024 mennessä.

Tässä tiedotteessa tutustutaan tarkemmin uusimpiin päivityksiin sekä luodaan silmäys tuleviin sisältöihin.

Uutuutena kattavaa dataa osaamistarpeista ja tutkintosuorituksista

Uusi osaamistarvedata

Osaamiset-osio tarjoaa työelämässä tarvittavan osaamisen tilannekuvan vuodelle 2024. Kokoamme osioon Power BI -raportteja, jotka sisältävät big datasta tekoälyavusteisesti louhittua ja jalostettua tietoa osaamistarpeista. Data kattaa noin 28 000 osaamista.

Ensimmäinen osiossa julkaistu raportti tarjoaa yhteenvedon kaikkien ammattialojen osaamistarpeista ja lähiosaamisista. Lähiosaamisilla tarkoitetaan tietyn osaamisen yhteydessä tyypillisesti esiintyvien osaamisten yhdistelmää, ja ne antavat viitteitä mahdollisista tulevaisuuden työtehtävistä tai ammateista.

Täydennämme osiota pian uusilla raporteilla, jotka tarkastelevat osaamistarvedataa hieman eri näkökulmista. Uusilla raporteilla syvennytään muun muassa ammattialakohtaisiin osaamistarpeisiin sekä eri alojen yhteisiin osaamisiin.

Power BI -raporttien lisäksi julkaisemme osiossa osaamisdataa analysoivia kirjoituksia. Voit käydä jo lukemassa ensimmäiset analyysit osaamisyhdistelmien hyödyntämisestä osaamispalveluiden kehittämisessä, osaamisdatan eri osaamistyypeistä sekä osaamisdatan lähteinä käytettyjen aineistojen painotuksista.

Tutkintokoulutuksesta valmistuneet ja valmistuvat

Tutkintokoulutuksesta valmistuneet ja valmistuvat -raportti on maailmassa ainoa laatuaan: se tarjoaa tietoa niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksen tutkintosuorituksista sekä kuluvan vuoden loppuun ulottuvan ennusteen valmistuvien määrästä.

Raportilta saa kattavan käsityksen esimerkiksi tietyn koulutusalan tilanteesta kaikilla koulutusasteilla. Tämä tieto on arvokasta muun muassa koulutuksen kehittämisessä, uusien tutkintojen suunnittelussa sekä koulutustason nostamisessa. Esimerkiksi palvelualoilla ammatillinen koulutus on vahvasti edustettuna. Palvelualat tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden talouskasvuun ilman suuria investointeja, ja koulutuksella on tässä merkittävä rooli kasvupotentiaalin edistäjänä.

Korkeakoulutuksen tutkintotuotos ja tutkintoennuste

Korkeakoulutuksen tutkintotuotos ja tutkintoennuste kertovat työmarkkinoille valmistuvasta osaamisesta ja täydentävät palvelusta jo löytyviä ammatillisen koulutuksen raportteja. Korkeakoulutuksen tutkintotuotos -raportti sisältää tietoa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneista, kun taas tutkintoennuste kertoo kuluvana vuonna korkeakoulutuksesta valmistuvien ennustetun määrän.

Tulossa ammattialakohtaista osaamistarvedataa, tutkintotietoa ja analyyseja

Kevään edetessä Osaamistarvekompassiin on tulossa runsaasti uutta sisältöä. Tässä muutamia maistiaisia:

  • Ammattialasivut täydentyvät visualisoidulla osaamisdatalla, joka kertoo alalla tarvittavasta osaamisesta sekä näyttää yhdellä silmäyksellä eri osaamistyyppien jakauman alalla
  • Analyyseja on tulossa muun muassa tutkinnon suorittaneiden työllisten osaamiskapeikoista
  • Osaamisdatasta analysoidaan esimerkiksi ammattialojen yhteisiä osaamistarpeita
  • Tutkinnot-osiossa julkaistaan tietoa tutkintojen sisällöistä sekä osaamistarpeista, joille ennakoidaan eniten kysyntää tutkintojen osissa.

Lisäksi julkaisemme Osaamistarvekompassissa kirjoituksia, joissa pureudumme palvelun tietosisältöihin sekä muihin jatkuvan oppimisen teemoihin.

Täydennämme keväällä myös palvelun ohje- ja tukimateriaalia, joka opastaa käyttäjiä hyödyntämään palvelun sisältöjä mahdollisimman helposti ja monipuolisesti. Materiaaliin on tulossa muun muassa videoita sekä ohjausalan ammattilaisille suunnattuja vinkkejä Osaamistarvekompassin käyttöön erilaisissa asiakastilanteissa.

Pysy kuulolla päivityksistä

Tiedotamme uusista sisällöistä sekä Osaamistarvekompassissa että Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen kanavissa. Kannattaakin seurailla Jotpan LinkedIn-tiliä, jotta saat ajantasaisimman tiedon ensimmäisten joukossa. Julkaisemme nostoja Osaamistarvekompassin sisällöistä myös Jotpan uutiskirjeessä.

Kerro mielipiteesi ja ole mukana kehityksessä

Kehitämme Osaamistarvekompassia jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja haluamme kuulla sinun mielipiteesi! Kerro meille kokemuksistasi palvelun käytöstä, jotta voimme kehittää palvelusta entistäkin paremman ja käyttäjäystävällisemmän. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.