Hyppää sisältöön

Kolme palveluntuottajaa on voittanut vetytalouteen liittyvän koulutuksen tarjouskilpailun

Tiedote
23.11.2022
Tuulivoimaloita sinistä taivasta vasten. Etualalla kaksi valkoista konttia, joiden kyljessä on akkua symboloiva kuvake.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankki vetytalouden arvoketjuun liittyvää koulutusta syys-lokakuussa 2022. Koulutuksilla vastataan työmarkkinoiden uusiin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan kohti vihreää siirtymää.

Koulutukset alkavat vuoden 2023 alkupuolella, ja niitä voi järjestää vuoden 2024 loppuun asti.

Energiatuotannon nopeat rakennemuutokset ovat tuoneet tarpeita osaamiselle, johon ei vielä tarjota sopivaa koulutusta

Koulutuksen hankinnan taustalla ovat muun muassa Suomen ja EU:n ilmastotavoitteet, energiahintojen nousu sekä fossiilisesta energiasta luopuminen, jotka ovat kiihdyttäneet tarvetta löytää uusia ja erityisesti päästöttömiä energiaratkaisuja. Vedyllä tulee olemaan merkittävä rooli päästöttömien ratkaisujen mahdollistajana ilmastoneutraalissa energiajärjestelmässä.

Suomeen kannattaa rakentaa ensisijaisesti lisää korkean jalostusasteen tuotteita valmistavaa ja hiilineutraaliin tuotantoon perustuvaa vientiteollisuutta, joka käyttää sähköä ja puhdasta vetyä. Samalla voidaan hyödyntää mahdollisuudet vastata alan kansainväliseen kysyntään. Yhtenä kulmakivenä tässä on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus vetytalouden arvoketjussa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä vetyklusterin ja koulutuksen järjestäjien kanssa, jotta nyt hankittava koulutus vastaisi mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita. Tavoitteena on, että palvelukeskuksen hankkima koulutus voidaan ottaa laajemmin käyttöön ja saada vakiintuneeksi osaksi vetytalouden arvoketjun koulutusta.

Tutustu rahoitushakuun

Valitut palveluntuottajat

Valitut palveluntuottajat toteuttavat koulutukset yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on hyväksynyt tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi seuraavat tarjoajat:

Aalto-korkeakoulusäätiö sr (yhteistyö Tekniikan alan verkostoyliopisto FITechin kanssa: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi)

 • Vetytalouden opintokokonaisuudet

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Ab (yhteistyö Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa)

 • Vetytalouden opintokokonaisuudet

Ramboll Finland Oy (yhteistyö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kanssa)

 • Vetytalouden arvoketjua tukevat yksittäiset opinnot: talous
 • Vetytalouden arvoketjua tukevat yksittäiset opinnot: politiikka
 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)
 • Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU)
 • P2L-kemikaalit / P2X
 • Jalostusprosessit

Esimerkiksi Aalto-korkeakoulusäätiö sr:n koordinoiman koulutuksen valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech, jossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi.

"Koulutukset alkavat tammikuussa 2023. Koulutuksen kohderyhmänä on erityisesti kansallisen vetyklusterin jäsenyritysten henkilöstö, mutta opinnot soveltuvat myös muille yrityksille ja toimijoille, kuten päättäjille. Koulutus on kaikille avointa ja maksutonta, ja siihen voivat osallistua kaikki työelämässä olevat henkilöt. Samoja opintojaksoja tarjotaan myös yliopistojen tutkinto-opiskelijoille", kertoo FITech-verkostoyliopiston operatiivinen johtaja Katri Ventus.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii vetytalouteen liittyvää koulutusta valituilta palveluntuottajilta 3,5 miljoonan euron arvosta. Hankinnan arvo jakautuu kolmeen kokonaisuuteen seuraavalla tavalla:

 • Vetytalouden opintokokonaisuudet: arvo 3 miljoona euroa
 • Vetytalouden arvoketjua tukevat yksittäiset opinnot, talous ja politiikka: arvo yhteensä 0,2 miljoonaa euroa
 • Vetytalouden yksittäiset opinnot; hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö, Power to Liquid - ja Power to X –teknologiat, jalostusprosessit: arvo yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

Hankintapäätös on toimitettu kilpailutukseen osallistuneille palveluntarjoajille sähköisen tarjouspalvelujärjestelmän kautta.