Hyppää sisältöön

Ilmastokestävää metsätaloutta tukevat koulutukset käynnistyvät

Tiedote
20.9.2023
Mies työskentelee metsässä puunrungon parissa. Taustalla vihreä mäntymetsä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on toteuttanut kilpailutuksen, jolla hankittiin hiilinieluosaamiseen liittyvää koulutusta metsätalouden alalla työskenteleville henkilöille. Koulutusten tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on tuoda käytännön työhön uusimpia metsätalouden alan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja havaintoja. 

Tutustu rahoitushakuun

Uudistettu ilmastolaki ohjaa maankäyttösektorin kehittymistä

Koulutuksen hankinnan taustalla on vuonna 2022 uudistettu ilmastolaki, johon on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita myös maankäyttösektorille. Maankäyttösektorilla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta.

Maankäyttösektorilla on suuri merkitys kansallisella ja Euroopan unionin tasolla asetetun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU) määrittelee keinoja, joiden avulla maankäyttösektori voi täyttää osaltaan ilmastolain tavoitteet. Suunnitelmassa mainituilla toimenpiteillä odotetaan saatavan aikaan vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen ilmastovaikutus vuoteen 2035 mennessä. Hankinnalla vastataan muun muassa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan kirjattuihin koulutustarpeisiin.  

Valitut palveluntuottajat

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on hyväksynyt tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi seuraavat tarjoajat:

 

Osa-alue 1) Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Länsirannikon Koulutus Oy ja TTS Kehitys Oy ryhmittymässä yhdessä Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n kanssa

Osa-alue 2) Metsien monimuotoisuuden edistäminen: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Länsirannikon Koulutus Oy ja Tapio Oy

Osa-alue 3) Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälki: Länsirannikon Koulutus Oy, REDU Edu Oy ja Riveria koulutuspalvelut oy

Osa-alue 4) Tiedolla johtaminen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi: REDU Edu Oy, Riveria koulutuspalvelut oy ja TTS Kehitys Oy ryhmittymässä yhdessä Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n kanssa

Osa-alue 5) Suometsien kestävä hoito: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Länsirannikon Koulutus Oy ja Tapio Oy

 

Hankinnan arvo on 5 miljoonaa euroa ja koulutukset käynnistyvät syksyn 2023 aikana. 

Koulutuksilla tuetaan ilmastokestävää metsänhoitoa ja metsien terveyttä

Koulutuksilla tuetaan ilmastokestävää metsänhoitoa, jossa yhdistyy ilmastotavoitteet ja metsien terveyden varmistaminen. Samalla osaamisen tukemisella pyritään varmistamaan kestävän metsänhoidon hyödyt suomalaiselle yhteiskunnalle sekä ympäristöllisestä että taloudellisesta näkökulmasta.    

“Ilmastokestävä metsänhoito muodostaa metsänhoidon opetuksen ytimen. Maaperään soveltuvat muokkausmenetelmät, jalostetun taimi- ja siemenmateriaalin käyttö, sekametsätavoite kaikissa kehitysluokissa, jatkettu kiertoaika sopivalla kohteilla ja turvemailla ojituksista pidättyminen ja jatkuvan metsänhoidon hyödyntäminen metsänhoidossa. Metsien terveydestä ei kuitenkaan haluta tinkiä ja se voi tarkoittaa puhtaiden vanhojen kuusikoiden hakkuita kirjanpainajatuhon uhatessa. Ilmastokestävä metsätalous on uusi normi metsänhoidon menetelmänä. “Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutuksen koulutuspäällikkö Antti Sipilä kommentoi. 

Ota yhteyttä

Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)