Hyppää sisältöön

Hankinnan tarjouskausi alkaa: Työelämän rakennemuutoksen tukeminen elintarvikealalla

Tiedote
6.6.2023
Nainen kurottaa kaupassa tuotetta ylähyllyltä.

Uusi hankinta auki

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii koulutusta elintarviketeollisuudessa työskenteleville henkilöille. Koulutusten tavoitteena on edistää elintarviketeollisuuden innovaatioita, ekologista kestävyyttä ja digitalisaatiota.

 

Hankinnan tavoitteena on:

 • kehittää elintarvikealan innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista,
 • tukea elintarvikeviennin kasvua,
 • edistää vastuullista ja kestävää elintarviketeollisuutta ja
 • tukea elintarviketeollisuuden digitalisaatiota.

Siirry rahoitushaun sivuille:

Hankinnan tausta

Koulutuksen hankinnan taustalla on elintarviketeollisuuden huomattava merkitys Suomen kansantaloudelle ja kansainvälistymisen tuomat uudet liiketoiminta- ja kasvumahdollisuudet. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat nostaneet kotimaisuuden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden arvostusta. Elintarviketeollisuuden vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä on myös tärkeä rooli Suomen keväällä 2022 valmistuneen biotalousstrategian toteutumisessa. Strategia tähtää siihen, että Suomi on ilmastoneutraali vuonna 2035.  

Palvelukeskus on tavannut hankinnan valmisteluvaiheessa lukuisia alan toimijoita ja määritellyt tällä hankinnalla ostettavan koulutuksen sisällöt tapaamisissa saamansa tiedon ja viimeaikaisten elintarviketeollisuutta koskevien raporttien pohjalta.

Koulutukseen vähän osallistuvat

Elintarviketeollisuudessa työskentelee suhteellisen paljon pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevia henkilöitä eli 18 % on kokonaan vailla ammatillista tutkintoa. Näin ollen koulutukseen vähän osallistuvista maksetaan bonus.

Mikäli koulutukseen osallistuu johonkin seuraavista ryhmistä kuuluva henkilö, maksetaan näiden henkilöiden suorittamat opiskelijatyötunnit kerrottuna kertoimella 1,3:

 • enintään perusasteen koulutuksen suorittanut henkilö
 • yli 55-vuotias henkilö tai
 • henkilö, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. 

Hankittava koulutus

Palvelukeskus hankkii koulutusta seuraavilta osa-alueilta:

 1. Innovaatiotoiminnan edellytysten tukeminen koulutuksella ja innovaatioiden kaupallistaminen
 2. Elintarvikkeiden myynti- ja markkinointiosaaminen koti- ja vientimarkkinoilla
 3. Vastuullinen ja ekologisesti kestävä elintarviketeollisuus  
 4. Digitalisaation tukeminen elintarviketeollisuudessa

Koulutus on suunnattu elintarviketeollisuudessa työskenteleville henkilöille.

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Nyt hankittavan koulutuksen puitteissa koulutuksen tarjoajat voivat pilotoida ja kehittää uusia oppisisältöjä, jotka voivat jäädä koulutuksen tarjoajan myöhempään koulutusvalikoimaan.

Hankinnan arvo on 4 miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana. Jokaiselle neljälle osa-alueelle valitaan kolme palveluntuottajaa.

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 30.11.2024 mennessä. Koulutus tulee suunnitella siten, että pääasiallisena opiskelijakohderyhmänä ovat elintarvike alalla työssä olevat henkilöt. Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa.


Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla.
 

Jätä tarjous

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Hanki-palvelun kautta. Kysymykset tulee esittää 26.6.2023 klo 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään 29.6.2023.

Tarjousaika päättyy 16.8.2023 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään syyskuun 2023 aikana. 

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)