Hyppää sisältöön

Hankinnan tarjouskausi alkaa: Osaamispalvelu kotitalouksien kestäviin energiaratkaisuihin

Tiedote
30.11.2023
Työntekijöitä asentamassa aurinkopaneeleja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii lämpö-, vesi-, ilma-, sähkö- ja automaatioaloilla työskenteleville koulutusta.  

Hankittavan koulutuksen tavoitteena on  

  • lisätä aloilla työskentelevien osaamista kestävistä energiaratkaisuista,  
  • nopeuttaa siirtymää kotitalouksien (pientalot ja taloyhtiöt) kestäviin energiaratkaisuihin,  
  • luoda uusia liiketoimintamalleja kestävien energiaratkaisujen suunnittelu-, asennus- ja huoltopalveluihin liittyen sekä  
  • lisätä osaamista ja tietämystä uudistuvan rakentamislain ja muun alan sääntelyn vaikutuksista.

Tutustu tarkemmin hankintaan

Hankinnan tausta

Hankinnan taustalla ovat energiatoimialan muutokset. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto, energian varastointi, hajautuva energiatuotanto ja älykkäät energiaverkot muuttavat energia-alaa ja luovat työelämään uusia osaamistarpeita. Keskeisiä muutoksia ovat myös siirtymä fossiilisista energialähteistä kohti uusiutuvia energiamuotoja, kansallisen ja EU tasoisen sääntelyn kiristyminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Hankinnan kohde

Jotpa hankkii koulutusta seuraavilta osa-alueilta:  

  • pientalojen kestävien energiaratkaisujen suunnitteluosaaminen,  
  • pientalojen kestävien energiaratkaisujen asennus- ja huolto-osaaminen,  
  • kestävien energiaratkaisujen kaupallinen osaaminen,  
  • taloyhtiöiden älykkäiden järjestelmien suunnittelu, ohjaus ja automaatio sekä  
  • taloyhtiöiden kevyemmät ratkaisut energiaremontteihin.  

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Jotpa ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Jotpa ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta.  

Hankinnan arvo on 3 miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä Kumuun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana.  

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 30.06.2025 mennessä.  Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa.

Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla.  

Tarjouksen jättäminen

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Tarjouspalvelussa.  

Tarjousaika päättyy 12.1.2024 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään viimeistään helmikuun 2024 aikana.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)