Hyppää sisältöön

Elintarviketeollisuuden vientiä, digitaalisuutta ja kestävää tulevaisuutta tukevat koulutukset käynnistyvät

Tiedote
7.11.2023
Elintarviketeollisuuden työntekijä

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on toteuttanut kilpailutuksen, jolla hankittiin koulutusta elintarviketeollisuudessa työskenteleville henkilöille. Koulutusten tavoitteena on edistää elintarviketeollisuuden innovaatioita, ekologista kestävyyttä ja digitalisaatiota. Samalla edistetään suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ulkomaille ja alan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. 

Tutustu hankintaan

Elintarviketeollisuudella on huomattava merkitys Suomen kansantaloudelle

Koulutuksen hankinnan taustalla on elintarviketeollisuuden keskeinen merkitys Suomen kansantaloudelle ja kansainvälistymisen tuomat uudet liiketoiminta- ja kasvumahdollisuudet. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat nostaneet kotimaisuuden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden arvostusta. Samalla elintarviketeollisuuden vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli Suomen ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kirjattu ilmastolakiin. 

Valitut palveluntuottajat

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on hyväksynyt tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1) Innovaatiotoiminnan edellytysten tukeminen koulutuksella ja innovaatioiden kaupallistaminen: Faktia Oy, OSAO Edu Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Osa-alue 2) Elintarvikkeiden myynti- ja markkinointiosaaminen koti- ja vientimarkkinoilla: Riveria koulutuspalvelut oy, TTS Kehitys Oy ryhmittymässä yhdessä Aava & Bang Oy:n kanssa

Osa-alue 3) Vastuullinen ja ekologisesti kestävä elintarviketeollisuus: Faktia Oy, REDU Edu Oy, TTS Kehitys Oy ryhmittymässä yhdessä Aava & Bang Oy:n kanssa

Osa-alue 4) Digitalisaation tukeminen elintarviketeollisuudessa: Faktia Oy

Hankinnan arvo on 4 miljoonaa euroa ja koulutukset käynnistyvät alkuvuodesta 2024. 

Koulutukset edistävät Suomen huoltovarmuutta ja tukevat alan sopeutumiskykyä

Koulutuksilla kehitetään elintarviketeollisuutta, ja sen kykyä sopeutua tulevaisuuden muutoksiin. Koulutukset toteutetaan yhteystyössä työelämän edustajien kanssa ja erityisesti kestävällä kehityksellä ja vastuullisuudella on keskeinen rooli.

"Koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa työskennellään tiiviisti alan asiantuntijoiden ja yritysverkostojen kanssa, mikä mahdollistaa alan kehittymisen joustavasti ja kestävästi. Tavoitteena on parantaa alan sopeutumiskykyä ja samalla varmistaa huoltovarmuutta tulevaisuudessa. Koulutusten keskiössä on vastuullisuus ja yrittäjämäinen asenne, jotka ovat avainasemassa alan tulevaisuudessa.” Kertoo Faktia Oy:n toimitusjohtaja Tanja Paassilta. 

Ota yhteyttä

Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)