Hyppää sisältöön

Digitaalisen ja monikanavaisen kaupan koulutukset käynnistyvät alan työntekijöille

Tiedote
9.3.2023
Henkilö osallistuu tietokoneellaan etäkokoukseen. Tietokoneen ruudulla näkyy muita henkilöitä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on toteuttanut kilpailutuksen, jolla hankittiin digitaaliseen ja monikanavaiseen kauppaan liittyvää koulutusta. Koulutuksilla on tarkoitus lisätä kaupan alalla työskentelevien henkilöiden osaamista digitalisaation, vihreän siirtymän ja kansainvälisen kaupan osa-alueilla.

Koulutukset alkavat kevään 2023 aikana ja päättyvät 30.6.2024 mennessä.

Tutustu rahoitushakuun

Kaupan alan työntekijöitä koulutetaan uudenlaisiin ja tarpeellisiin tehtäviin

Hankittu koulutus on suunnattu kaupan alalla työskenteleville henkilöille. Koulutuksen hankinnan taustalla on kaupan toimialan murros Suomessa. Toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan alan kansainväliset markkinat. Kehityskulun myötä kotimainen kaupan toimiala on siirtynyt perinteisestä toimijasta kansainvälisten markkinoiden toimijaksi, erityisesti verkkokaupan, sähköisten markkinapaikkojen ja -alustojen sekä kaupan monikanavaistumisen myötä.

Kaupan alan murroksen takia alalta poistuu vanhoja työpaikkoja ja uuden osaamisen tarve kasvaa. Vuoteen 2035 mennessä merkittävä osa tällä hetkellä matalan osaamistason työtehtävissä työskentelevistä joutuu hakeutumaan osaamistasoltaan vaativampiin toimialan tehtäviin tai muiden toimialan avoimiin työpaikkoihin, sillä kaupan alan murroksen myötä myös työtehtävät vaativat yhä enemmän uutta ja syvällistä osaamista. Tästä ennakoidusta kehityksestä seuraa, että matalan osaamistason tehtävissä työskenteleviin kohdistuu jo lähitulevaisuudessa huomattava lisäkoulutuksen tarve.

Valitut palveluntuottajat

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on hyväksynyt tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi seuraavat tarjoajat:

Digitaalinen kauppa

  • Aava Bang Oy
  • Y4 Works Oy

Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen

  • Hyria Business Institute Oy ryhmittymässä yhdessä Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n kanssa
  • Y4 Works Oy

Asiakaskokemus ja asiakaspalvelutaidot monikanavaisessa kaupassa

  • Hyria Business Institute Oy
  • Y4 Works Oy

Data-analytiikka, tiedolla johtaminen, tekoäly ja robotiikka

  • TechClass Oy
  • Yrkeshögskolan Novia

Koulutukset parantavat muun muassa kaupan alan yritysten tuottavuutta ja vastuullista toimintaa

Valituista palveluntarjoajista Hyria Business Institute Oy ja Sykli Oy käynnistävät yhdessä Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen -koulutuskokonaisuuden toukokuussa 2023. Koulutus lisää vastuullisuuden ymmärtämistä kaupan alan yrityksissä.

”Kaupan alalla työskentelevän on hyvä olla tietoinen tämän päivän ympäristökysymyksistä ja kuluttajien ympäristötietoisuudesta,” kertoo Sykli Oy:ssä asiantuntijana työskentelevä Tom Ylönen.

Alkavilla koulutuksilla on merkittäviä vaikutuksia myös työhyvinvoinnin ja yritysten tuottavuuden näkökulmasta.

”Osaaminen lisää työntekijöiden hyvinvointia, joka puolestaan parantaa alan tuottavuutta. Asiakasymmärryksen lisääntymisen myötä myös myynti lisääntyy. Kun työntekijä osaa ja ymmärtää työnsä sisältöjä, hän myös viihtyy työssään paremmin”, toteaa johtamisen ja yrittäjyyden koulutuspäällikkö Heidi Grundström Hyria Business Institute Oy:sta.

Hankinnan kokonaisarvo on 2 miljoonaa euroa. Hankintapäätös on toimitettu kilpailutukseen osallistuneille palveluntarjoajille sähköisen tarjouspalvelujärjestelmän kautta.
 

Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)