Hyppää sisältöön

Miten tekoäly toisi osaamisen näkyviin?

Kirjoitus
2.10.2023
Kuva: Apila Pepita
Klikkaa sarjakuva suureksi.

Luova, hallusinoiva, kaikkitietävä vai naiivi? Hyvä renki se on ainakin, mutta isännän paikalle sitä ei kannata päästää, ainakaan vielä. Kyseessä on tietysti tekoäly. 

Jotpan viestinnässä tekoälyä on käytetty jo hetken aikaa mm. tekstin- ja kuvankäsittelyn apuna. Osaaminen näkyviin -viikon alkajaisiksi haluamme demonstroida, kuinka avuliasta assistenttiamme voi hyödyntää osaamisen huomaamisessa ja näkyväksi tekemisessä.

Pyysimme tekoälyä kertomaan vinkkejä osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Kysyimme myös, miten toista ihmistä voi auttaa näissä samoissa asioissa. Ehdotuksia väsymätön assistenttimme generoisi vaikka loputtomiin.

Listasimme alle yhteensä viisitoista mielestämme parasta tekoälyn ehdottamaa tapaa huomata omaa ja toisten osaamista. Olemme muokanneet vastauksia Osaaminen näkyviin -viikon periaatteiden mukaisiksi, eli poistaneet esimerkiksi osaamisen arviointiin ja arvottamiseen liittyviä seikkoja.

Huomaa oma osaamisesi ja tuo se näkyviin:

 1. Itsetutkiskelu: Aloita pohtimalla omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi. Mikä on sinulle luontevaa? Mistä asioista nautit eniten? Minkälaista palautetta olet saanut muilta ihmisiltä osaamisestasi?
   
 2. Osaamispäiväkirja: Aloita osaamispäiväkirja, johon kirjaat joka päivä uuden asian, jonka olet oppinut tai jossa olet onnistunut. Se voi olla suuri saavutus tai pieni taito.
   
 3. Infografiikka itsestäsi: Luo visuaalinen infografiikka, joka esittelee tärkeimmät vahvuutesi, taidot ja saavutukset. Voit jakaa sen sosiaalisessa mediassa tai liittää sen ansioluettelosi liitteeksi.
   
 4. Osaamisjuhlat: Järjestä juhlat tai tapahtuma, johon voit kutsua ystäviä ja kollegoita juhlistamaan olemassa olevaa osaamistanne.
   
 5.  Sidosryhmäyhteistyö: Yhteistyö muiden ammattilaisten, mentorien tai yhteisöjen kanssa voi auttaa sinua näkemään oman osaamisesi uudella tavalla ja tuomaan sen esiin eri konteksteissa.
   
 6. Aiempi kokemus: Mieti, mitä olet tehnyt aiemmin elämässäsi. Työkokemus, koulutus ja harrastukset voivat paljastaa paljon osaamisestasi. Oma osaaminen ilmenee myös saavutusten kautta. Oletko saanut aikaan positiivisia tuloksia tai ratkaissut vaikeita ongelmia? Osaaminen kehittyy ajan myötä. Huomioi, miten olet kehittynyt vuosien varrella ja mitä uusia taitoja olet oppinut.
   
 7. Palaute: Kysy palautetta muilta ihmisiltä, erityisesti niiltä, jotka ovat työskennelleet tai opiskelleet kanssasi. Muiden näkemykset voivat auttaa sinua näkemään oman osaamisesi.
   
 8. Itsearviointi: Voit käyttää itsearviointityökaluja ja harjoitteita, joita on saatavilla verkossa [myös Osaaminen näkyviin -sivuilla]. Ne voivat auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi.
   
 9. Osaamiskartta: Luo osaamiskartta, joka kuvaa eri taitojasi ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Tämä voi auttaa sinua hahmottamaan, miten eri osa-alueet liittyvät toisiinsa. Voit käyttää erilaisia kaavioita ja kuvioita.
   
 10. Osaamisportfolio: Rakenna portfolio, joka sisältää näytteitä työstäsi, projekteista ja saavutuksistasi. Voit jakaa sen verkossa tai lähettää potentiaalisille työnantajille.

Auta toista tuomaan osaaminen näkyviin:

 1. Anna positiivista palautetta: Anna toiselle positiivista palautetta hänen suorituksistaan ja saavutuksistaan. Kiinnitä erityistä huomiota vahvuuksiin ja onnistumisiin.
   
 2. Kannusta itsetutkiskeluun: Kehota toista pohtimaan omia vahvuuksiaan ja taitojaan, pieniä ja suuria. Voit kysyä suoraan toiselta, mistä hän pitää ja mitkä ovat hänen vahvuuksiaan. Tämä voi auttaa häntä reflektoimaan ja tunnistamaan ne.
   
 3. Kuuntele aktiivisesti: Kuuntele, kun toinen puhuu itsestään, omista tavoitteistaan ja unelmistaan.
   
 4. Tee yhteistyötä projekteissa: Työskentely yhdessä voi auttaa toista näkemään, miten hänen osaamisensa täydentää muiden taitoja ja miten hän tuo lisäarvoa tiimille tai projektille.
   
 5. Ehdota itsensä markkinoimista: Kannusta toista itsensä markkinointiin, esimerkiksi LinkedIn-profiilin päivittämisellä ja verkostoitumalla muiden ammattilaisten kanssa.

Lisäksi tekoäly muistuttaa meille ihmisten henkilökohtaisista eroista:

”On tärkeää olla herkkä sille, miten toinen reagoi ja miten hän haluaa käsitellä omaa osaamistaan. Jotkut voivat olla ujoja, ja heitä voi auttaa rakentavalla ja tukevalla lähestymistavalla.”

Omaa osaamista pohditaan ja sanoitetaan usein vain työhakemuksia ja ansioluetteloa tehdessä. Miksi? Oman osaamisen huomaaminen on parhaimmillaan todella hauskaa ja palkitsevaa, jopa voimaannuttavaa. Kokeile vaikka, tällä viikolla siihen on paras mahdollisuus.

Hyvää Osaaminen näkyviin -viikkoa!