Hyppää sisältöön

Arffman: Yhä suuremmalla osalla asiakkaistamme on oppimisen haasteita

Kirjoitus
4.10.2023
Anna Niemelä (toimittanut)
Henkilö ihmettelee
Mari Sundströmin mukaan oppimisen pulmat näkyvät isolla osalla Arffmanin valmennuksiin osallistuvista (kuvituskuva).

Yleisesti arvioidaan, että 10 prosentilla aikuisista on diagnosoitu oppimisen vaikeus ja noin 10 prosenttia aikuisista kokee, että heillä on pulmia oppimisessa, vaikkei niitä ole diagnosoitu. Suomen suurimman yksityisiä työllisyydenhoidon palveluita tuottavan yrityksen Arffmanin palvelujohtaja Mari Sundströmin mukaan Arffmanin palveluiden piirissä olevilla ihmisillä oppimisen haasteiden ja hahmottamisen vaikeuksien määrä näyttäytyy isompana.

- Näin on etenkin heillä, jotka käyttävät palveluitamme toistuvasti. Yli 40-vuotiaissa asiakkaissamme on paljon heitä, jotka eivät ole ehkä kuulleetkaan adhd:stä tai aspergerista. Siksi he eivät osaa ajatella, että ne voisivat selittää selviytymättömyyttä nykyisessä työssä, jossa itsensä johtamisen taidot ja it-taidot ovat yhä tärkeämpiä.

Sundström kertoo, että he havaitsevat usein myös lievempiä lukemisen ja hahmottamisen vaikeuksia, jotka eivät vaadi diagnoosia.

- Tiedon lisääntyminen valmennuksen aikana voi auttaa valmennettavaa havahtumaan siihen, miksi esimerkiksi ohjeiden muistaminen on vaikeaa, ja että asiaa kannattaa selvittää tarkemmin.

Oppimisen pulmat näkyvät Arffmanin asiakkailla työnhakutilanteissa esimerkiksi vaikeutena ymmärtää tai tuottaa tekstiä. Myös lomakkeiden täyttäminen ja tiedon siirtäminen lomakkeelle eri paikoista voi olla työlästä. Valmentaja Tiina Saarisen mukaan nykyisissä työnhakuprosesseissa ovat vahvoilla he, joilla on hyvä kirjoitustaito.

- Jos esimerkiksi kova it-alan asiantuntija ei ole kehittänyt kirjallista ilmaisuaan, luovan tekstin kirjoittaminen voi olla hankalaa. Työnantajien kannattaisi miettiä, haluavatko he lukea romaaneja vai saada osoituksen tietyssä tehtävässä vaadittavasta osaamisesta. Saarisen mukaan prosessia on mahdollista tehdä helpommaksi myös heille, joille kirjoittaminen ei ole vahvuus. Arffmanin emoyhtiö Barona käyttää rekrytoinnin tukena bottia, joka ohjaa hakijaa kysymysten avulla eteenpäin eikä hakijan tarvitse kirjoittaa pitkiä tekstejä lomakkeelle. 

Merkittävänä työelämätaitona näyttäytyy Sundströmin ja Saarisen mukaan itsensä johtaminen. Se voi olla vaikeaa etenkin ihmisille, joilla on toiminnanohjauksen haasteita. Lähes jokaisessa työssä on myös hallittava useita digitaalisia järjestelmiä. Niiden opettelu ja käyttäminen voi kuormittaa henkilöä, jolla on oppimisen pulmia. 

Itsensä johtamisen taito olennaista

Haasteista huolimatta jokaisella työnhakijalla on vahvuuksia ja osaamista, joihin valmennuksissa pyritään pääsemään kiinni.

- Käytämme todella paljon aikaa ja erilaisia työkaluja asiakkaan omien vahvuuksien tunnistamiseen. Tavoitteena on vahvistaa ammatillista itsetuntoa, Sundström sanoo.

Osaamisen tunnistamista lähestytään käymällä pala palalta läpi, mitä valmennettava on tehnyt aiemmissa työpaikoissaan.

- Sanoitamme yhdessä valmennettavan osaamista, käymme läpi osaamiseen liittyviä uskomuksia, erilaisia hyvinvoinnin haasteita sekä puramme itseä estäviä uskomuksia.

- Pohdimme myös, millaisia siirrettäviä taitoa aiemmassa työssä on kertynyt. Ne tarkoittavat taitoja, joista on hyötyä myös eri alalla, kuin missä aiemmin on toiminut, Saarinen kertoo.

Valmennuksissa pohditaan myös kiinnostusta kouluttautumiseen sekä koulutusmahdollisuuksia. Saarisen mukaan valmennettavilla saattaa olla tietämättömyyttä erilaisista opintopoluista, kuten oppisopimuksesta, lyhyistä osaamista täydentävistä koulutuksista tai etäopiskelusta.

- Erilaisia polkuja koulutukseen on todella paljon. On hienoja esimerkkejä siitä, kuinka valmennettavan tilanne ja käsitys omasta osaamisesta on muuttunut koulutuksessa positiiviseen suuntaan.

Työllisyysvalmennusten tilaaja, kuten Ely-keskukset, kunnat tai Kela määrittelevät valmennusten muodon. Joissain palveluissa Arffman on tukena myös perehdytysvaiheessa, mutta se ei ole tavallista.

- Nivelvaiheiden eli esimerkiksi työnhaun ja työssä aloittamisen sujuvuus olisi tärkeää. Näissä vaiheissa työntekijän tulisi saada riittävästi tukea ja työnantajan tulisi varmistaa, että esimerkiksi perehdytys ja työjärjestelyt ovat kunnossa. Oppimisen haasteiden vaikutuksista työhön ja tuen mahdollisuuksista tarvittaisiin enemmän ymmärrystä työpaikoille, Sundström sanoo.

Mari Sundströmin ja Tiina Saarisen vinkit työnantajille

  • Tiedosta, painottaako rekrytointiprosessisi liikaa
    kirjoitustaitoa ja tee tarvittaessa muutoksia.
  • Hanki lisää tietoa erilaisista oppimisen haasteista ja siitä,
    kuinka voitte tukea työntekijöitä.

Lisätietoja

Artikkeli on julkaistu alunperin osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tuottamaa Jokaisen osaaminen näkyviin – Aikuisten oppimisen vaikeudet, kouluttautuminen ja työelämä -julkaisua.

Voit tutustua tästä pdf-muotoiseen julkaisuun