Reformen av det kontinuerliga lärandet

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning grundades som en del av en större reform av det kontinuerliga lärandet som satts igång år 2019. Reformen av det kontinuerliga lärandet är också en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Reformen bättrar kompetensutvecklingen för personer i arbetsför ålder

Kontinuerligt lärande svarar på behovet att utveckla och förnya kunnandet under olika skeden av livet och karriären samt svarar på de behov som förändringarna i arbetslivet ger upphov till.


Visionen och målen för reformen är att

Var och en utvecklar sin kompetens under tiden i arbetslivet.

  • Var och en har möjlighet att förnya sin kompetens proaktivt för att det ska vara möjligt att utvecklas i arbetslivet, att få arbeta i nya uppgifter och att avancera under karriären.

  • Jämlikheten i deltagandet ökar.

Alla har de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs för sysselsättning och ett betydelsefullt liv. 

  • Kompetensnivån stiger.

  • Sysselsättningsgraden stiger.

  • Antalet och andelen 25–64-åringar som avlagt högskoleexamen ökar och antalet och andelen 25–64-åringar som saknar examen efter grundstadiet minskar.

Kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetensen. 

  • En kompetent arbetskraft bidrar till hållbar tillväxt, innovationer, konkurrenskraft och därigenom till välfärd.

  • Arbetsgivarna har tillgång till kompetent arbetskraft.

  • Arbetsgemenskaperna stöder inlärningen av nya saker.

Källa: UKM