Kontaktinformation

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Postadress

PB 380
00531 Helsingfors

Besöksadress

Hagnäskajen 6
00530 Helsingfors

Öppettider

vardagar 8:00-16:15 

Telefon (växel)

0295 331 200


Registraturen 

Registraturen för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har som uppgift att registrera ärenden som har att göra med servicecentrets uppgifter och att förmedla inkomna ärenden för vidare behandling.

Registraturen ger information om handläggningsfaserna och beslut i anslutning till olika ärenden.


E-post 

Allmänna ärenden: info@jotpa.fi 

 

Personal

Heinivirta, Kirsi


Arola, Milma

  • projektchef (underrepresenterade grupper)
  • e-post: milma.arola@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 344

Ekström, Mia

  • specialsakkunnig (utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för befolkning i arbetsför ålder, svenskspråkiga kompetenstjänster)
  • e-post: mia.ekstrom@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 509

Haapakoski, Mirka

  • specialsakkunnig (finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
  • Tjänstledig tills den 31 juli 2023.

Hakanen, Jarno 

  • utvecklingschef (nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering) 
  • e-post: jarno.hakanen@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 326

Jelin, Hanna

  • sakkunnig (kommunikation på svenska och engelska)
  • e-post: hanna.jelin@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 461

Juntunen, Linda

 • sakkunnig (Upptäck ditt kunnande -kampanjen, kommunikation)
 • e-post: linda.juntunen@jotpa.fi
 • telefonnummer: +358 295 331 638

Kanes, Antti

Leveälahti, Samuli

  • utvecklingschef (prognostisering och analysering av utbildnings- och kompetensbehov, samarbete inom prognostisering) 
  • e-post: samuli.levealahti@jotpa.fi

Meriluoto, Satu

  • projectchef (dataportal för prognostisering, Kompetensbehovskompassen) 
  • e-post: satu.meriluoto@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 253

Mähönen, Mikko

  • specialsakkunnig (finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar) 
  • e-post: mikko.mahonen@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 343

Paavola, Krista

  • specialsakkunnig (finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar) 
  • e-post: krista.paavola@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 304

Päiviö, Anna

  • specialsakkunnig (finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
  • e-post: anna.paivio@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 471
Rintanen, Martta
 • sakkunnig (kommunikation, tillgänglighet, personalärenden)
 • e-post: martta.rintanen@jotpa.fi
 • telefonnummer: +358 295 331 606

Siuko, Maikki

  • projektkoordinator (evenemang, Upptäck ditt kunnande -kampanjen)
  • e-post: ext.maikki.siuko@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 404

Turkki, Laura

  • sakkunnig (kommunikation, tillgänglighet, personalärenden)
  • Tjänstledig tills den 29 februari 2024.

Weckström, Chi

  • sakkunnig (ekonomisk planering, ekonomisk uppföljning)
  • e-post: chi.weckstrom@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 617

 

Rapporteringskanal för misstänkta oegentligheter och skydd för rapporterande personer

Via justitiekanslersämbetets externa rapporteringskanal kan man rapportera misstänkta oegentligheter i Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är ansvarig för att dess verksamhet som en del av statsförvaltningen följer lagen. Servicecentret har förbundit sig att ordna en konfidentiell och ansvarsfull verksamhet i enlighet med god förvaltningssed samt att följa interna tillsyns- och verksamhetsprinciper.

Om du trots dessa misstänker oegentligheter i Servicecentret kan du rapportera oegentligheten till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. Oegentligheten kan gälla till exempel offentlig upphandling, skydd av privatlivet och personuppgifter eller överträdelse av bestämmelserna om beviljande, användning eller återkrav av understöd eller statligt stöd.

Läs mer: Rapporteringskanal för misstänkta oegentligheter och skydd för rapporterande personer (oph.fi)