Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023


Ansökningstiden för statsunderstödet börjar: den 23 januari 2023 klockan 16.15

Ansökningstiden för statsunderstödet avslutar: den 7 mars 2023 klockan 16.15


Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att

  • förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och bemöta förutsättningarna av personaldimensioneringen.

Understödet kan ansökas av

  • anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan som delansökare ta del av samprojekt som koordineras av anordnare av yrkesinriktad utbildning.

Innan inlämnande av ansökan bör ansökaren bekanta sig med alla delar av detta ansökningsmeddelande, med de allmänna anvisningarna för sökare av statsunderstöd (oph.fi, pdf) samt med servicecentrets anvisningar (jotpa.fi).

Öppna ansökningsblanketten (statsunderstod.oph.fi)