Utbildning av omsorgsassistenter

Ansökningstiden för statsunderstödet: 6 september till 6 oktober 2022.

Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att

  • förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och bemöta förutsättningarna av personaldimensioneringen av vårdare.

Understödet kan ansökas av

  • anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan som delansökare ta del av samprojekt som koordineras av anordnare av yrkesinriktad utbildning.

Öppna ansökningsblanketten (statsunderstod.oph.fi)