Kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik

Sammanfattning: 

Syftet med detta statsunderstöd är att

 • befrämja tillgång till kunnig arbetskraft inom social- och hälsovården samt barnträdgårdspedagogik genom att utveckla och utöka möjligheter för avläggande av kompletterande och kvalificerande studier inom sektorns utbildningsutbud samt
 • identifiera utmaningar med deltagande i studier och övergång till arbetslivet inom de ovannämnda sektorerna och förnya relaterade metoder av avläggande av studier bland annat med att
  • utveckla utbudet av språkstudier
  • befrämja lärande vid sidan om arbetet
  • utöka kunddrivna studievägar samt 
  • utveckla uppsökande och stödjande verksamhet som en del av anordnande av kompletterande och kvalificerande studier. 

Understödet kan ansökas av 

 • yrkesinriktade läroanstalter, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet

Ansökningstiden har avslutats 16.5.2022. Se listan på mottagare av understöd (meddelande den 4 juli 2022).