Behandling av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av coronapandemin

Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att

  • besvara de utmaningar som branscher som lidit av coronapandemin har med att bemöta behovet av kunnig arbetskraft (i synnerhet inom turism- och restaurangbranschen, samt kultur- och evenemangsektorn)
  • utöka färdigheter som behövs i arbetslivet, lägga ut nya karriärvägar samt förebygga branschernas kompetensutsläpp samt
  • proaktivt besvara de utmaningar som de ifrågavarande branscherna har bemött på grund av förändringar i det internationella säkerhetsläget.

Understödet kan ansökas av

  • yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och högskolor.

Ansökningstiden har avslutats 16.5.2022. Se listan på mottagare av understöd (meddelande den 4 juli 2022).