Befrämjande av digitalisering och grön övergång

Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att

• stödja omstrukturering av ekonomi och ett kolneutralt välfärdssamhälle genom grön övergång samt
• förstärka produktivitet genom digitalisering och datadriven ekonomi och främja tillgång till tjänster för alla.


Understödet kan ansökas av

• yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och högskolor.

Ansökningstiden har avslutats 16.5.2022. Se listan på mottagare av understöd (meddelande den 4 juli 2022).

Finansieras av Europeiska unionen