Öppna och kommande ansökningar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.

Upphandlingar

Inga öppna upphandlingar konkurrensutsätts.


Statsunderstöd

Inga öppna upphandlingar konkurrensutsätts.


 

Bild på uppdelningen av Skols ansökningar om statsunderstöd och upphandlingar enligt tema och månad.

Bild uppdaterad den 24 maj 2023

 

Kommande upphandlingar

Begynnelsetidpunkterna och teman för upphandlingar år 2023 är:

maj
 • Stödande av arbetslivets strukturomvandling på livsmedelsbranschen
juni-augusti
 • Inga nya upphandlingar konkurrensutsätts.
september
 • Befrämjande av en grön övergång och digitalisering: energilösningar för hushåll
 • Data-analys, cyber- och datasäkerhet i små och mellanstora företag
oktober
 • Kompetenskartläggningar på arbetsplatser
november-december
 • Kompetenstjänster för ukrainare 2/2023

Kommande statsunderstöd

Begynnelsetidpunkterna och teman för ansökan om statsunderstöd år 2023 är:

maj

 • Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023

juni

 • Utvecklande av basfärdigheter hos fångar

juli-augusti

 • Inga nya ansökningar om statsunderstöd öppnas.

september

 • Utbildning av omsorgsassistenter 2/2023
 • Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården

oktober

 • Engelskspråkig läroavtalsutbildning för arbetskraftsinvandrare

november-december

 • Pilotprojekt gällande modellen för plötsliga positiva strukturomvandlingar på arbetsmarknaden

Information om andra eventuella ansökningar om statsunderstöd och upphandlingar publiceras senare.

Detaljerna och ansökningsmeddelanden för varsin ansökan om statsunderstöd/upphandling publiceras på sidan Öppna och kommande ansökningar i början av ansökningstiden/anbudssäsongen. Noggrannare ansökningstider ges närmare ansökans tidpunkt på servicecentrets webbsida och på sociala medier.