Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
Dela sida
Vilkas toimisto, jossa henkilöitä työskentelee.

Skols ökar möjligheterna hos personer i arbetsför ålder för utvecklande av kompetenser som behövs i arbetslivet nu och i framtiden