Våra viktigaste budskap

  • Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i familjelivet, utbildningen, kurser osv. Kompetens som uppstår överallt är värdefull!
  • Alla har många slags kompetenser, och när man upptäcker detta hittar man sätt att använda sin kompetens. Identifiering av kompetens är framtidens allmänbildning.
  • Kompetens är värdefullt i sig, och att lägga märke till och synliggöra den är betydelsefullt med tanke på delaktighet, aktörskap, bildning, välbefinnande och sysselsättning.
  1. All verksamhet ska ha en koppling till upptäckande av människors kompetens och att göra den synlig.
  2. Kommunikationen om vikten av att lägga märke till kompetens är positiv, uppskattande, uppmuntrande och fokuserar på möjligheter.
  3. Man fokuserar på sådan kompetens som finns, och inte sådan som inte finns. Utvärdering, jämförelse, mätning och värdering av kompetens är inte en lämplig utgångspunkt för programmet för veckorna och den information som ges om dem.
  4. Kompetens som skapas var som helst är värdefull – vare sig det sker i arbetslivet, vardagen, hobbyer, på fritiden, i familjelivet eller i utbildning.