Upptäck ditt kunnande

Upptäck ditt kunnande -veckan är här igen!

Anmäl dig igen till Upptäck ditt kunnande -veckan!
Detta år ordnas veckan mellan den 2 och den 8 oktober 2023, alltså under vecka 40.

Anmäl dig här!

Vad handlar det om?

Vi sammankallar olika slags aktörer med att bygga och fira Upptäck ditt kunnande -veckan med oss från den 2 oktober till den 8 oktober 2023.

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion. Upptäck ditt kunnande -veckans effektivitet ligger i att den förverkligas tillsammans! Därför välkomnar vi olika slags gemenskaper att medverka med oss.

Skols agerar som sammankallande för kampanjveckan och ordnar informationsmöten och olika slags introduktioner redan i god tid innan veckan.

På dessa sidor kan du hitta idéer på hur din arbetsgemenskap eller hobbyklubb kan delta i veckan. Tips ges också i informationsmöten och på sociala medier, så anmäl dig till våra möten och följ våra kanaler på Facebook, Twitter och Instagram. Hashtaggen på sociala medier är #UpptäckDittKunnande.

Hur kan jag delta?

Alla gemenskaper, företag, organisationer, institut, läroanstalter, nätverk och personer som är intresserade av ämnet är välkomna att delta i veckan.

Du eller din gemenskap kan delta med små gester eller stort till exempel på följande sätt:

  • Lyft fram ditt eget, arbetskamratens, studieområdets, yrkesgruppens, arbetsgemenskapens, hobbyklubbens eller en annan gemenskaps kunnande!
  • Ordna möten, evenemang eller workshops som är öppna för alla eller mer begränsat för egna klienter, medlemmar, personal, samarbetspartner och nätverk.
  • Erbjud verktyg och övningar för upptäckande av kunnande.
  • Lyft fram ämnet i egna informationskanaler och sociala medier: bloggar, artiklar, ställningstaganden, tweetar m.fl. Använd hashtaggen #UpptäckDittKunnande.
  • Dela med dig av innehåll som andra producerat och delta i den allmänna diskussionen.
  • För Dialogpaus-dialoger om igenkännande av kompetens.
  • Vad annat kommer du på? Kom på med idéer och berätta vitt och brett om dem i dina nätverk och informationskanaler!

Vi tror på att ni, aktörer som anmäler er och deltar i kampanjen, har den bästa förståelsen och kunskapen om olika sätt att hjälpa era egna målgrupper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande. Ni har möjlighet att lyfta fram betydelsen av ett viktigt ärende!

Gemenskaper som anmält sig som förverkligare av veckan kommer att skickas Upptäck ditt kunnande -logotypen och annat material som stöd för sin kommunikation.

Du hittar svar på ofta frågade frågor i underkanten av sidan. Du kan även kontakta oss via adressen info@jotpa.fi.

Nu börjar vi planera!

 

Bakgrund

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att befrämja den gemensamma målbilden mot livslångt lärande för Finland som engagerar 30 centrala samhälleliga aktörer. Enligt målbilden är det viktigt för individer och gemenskaper att kunna upptäcka och dra nytta av sitt kunnande.

Upptäck ditt kunnande -veckorna ordnades för första gången år 2021. Veckorna sammankallades då av Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) och planerades i intensivt samarbete med Medborgarinstitutens förbund (MiF) och Studiecentralen Sivis. Över 350 olika aktörer deltog i veckorna.

År 2022 ansvarade Skols för första gången för sammankallandet av Upptäck ditt kunnande -veckan. Över 300 olika aktörer deltog i veckan och lyfte fram glädjebudskapet av kunnande och kunskaper via artiklar, videor, bildkampanjer, evenemang, diskussionsmöten och diverse tissel och tassel om kompetensrelaterat innehåll.

Sidan har uppdaterats senast den 3 mars 2023.