Meddelanden

Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för år 2023 har publicerats

10.2.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för år 2023 (pdf) på Publikationer-sidan.

Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen styr målsättningen för servicecentrets verksamhet och centrala åtgärder för år 2023 i enlighet med arbetslivets arbetskrafts- och kompetensbehov.

I tyngdpunkterna i verksamhetsplanen beskrivs användningen av servicecentrets anslag, årliga prioriteringar i verksamheten utgående från servicecentrets lagstadgade uppgifter och bland annat teman för allokering av finansiering för kunskapstjänster till exempel inom vissa branscher, eller för särskilda målgrupper eller kunskapsbehov.

Servicecentret planerar sin årliga verksamhet utgående från målsättningen som beskrivits i tyngdpunkterna i verksamhetsplanen. Bland annat mer detaljerade innehåll och tidtabeller för kunskapstjänster som finansieras förbereds utgående från teman som fastslagits i tyngdpunkterna. Kunskapstjänster finansieras med statsunderstöd och som upphandlingar. Vi meddelar om öppna ansökningar om understöd och konkurrensutsättningar på vår hemsida: Finansiering > Öppna och kommande ansökningar.

 

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning besluter om de årliga tyngdpunkterna i verksamhetsplanen. Rådets medlemmar representerar centrala ministerier och arbetslivet.

 

Mer information

Kontakt: info@jotpa.fi