Meddelanden

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

6.10.2022

Servicecentret utlyser statsunderstöd för utbildning inom överutbudsyrken och branscher som genomgår omstrukturering. Syftet är att möjliggöra pilotprojekt inom sådana utbildningsprogram, som i fortsättningen kunde i föregripande och mer effektiv mån användas för att besvara omstrukturering av arbetsmarknaden och snabbt förändrande krav på färdigheter.

Gå till ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

Ansökningstiden går ut den 14 november 2022 kl. 16.15.

 

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och högskolor. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

 

Med hjälp av understödet är det möjligt att tillgodose för kompetensbehov bland annat inom kontorsarbete, ekonomi, hantverk samt grafisk industri

Syftet med detta statsunderstöd är att befrämja positiv omstrukturering, besvara utmaningar orsakade av negativ omstrukturering och förstärka färdigheter och möjligheter för sysselsättning hos dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Till exempel följande branscher, yrken och uppgifter utmanas av omstruktureringar:

  • Textil-, kläd- och modebranschen
  • Städ- och fastighetstjänstbranschen
  • Biblioteksbranschen, uppgifter inom biblioteksarbete
  • Uppgifter inom finansförvaltning, för allmänna sekreterare och kontorsanställda på alla branscher
  • Grafiska industrin och uppgifter särskilt inom reklam- och marknadsföringsbranschen
  • Specialist- och tjänstemansuppgifter inom kemiskt processarbete

Utbildning inom andra verksamhetsområden och med andra yrkes- och uppgiftsinnehåll kan föreslås i ansökan om understöd ifall de motsvarar understödets mål.

 

Understöd utlyses till ett belopp av 10 miljoner euro. Besluten om finansiering fattas under november 2022 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 28 februari 2025.

 

Målgruppen för utbildningen bör vara sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Utbildningen ska kunna utföras vid sidan av arbetet. Studentrekrytering ska riktas mot huvudmålgrupperna.

Arbetslösa har dock inget hinder för att delta i utbildningen, men de kan inte vara huvudmålgruppen.

Utbildningar som förverkligas med understödet bör ämnas för personer som arbetar i uppgifter som kräver en låg utbildningsnivå, personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad yrkesinriktad examen, och personer med annars svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningar kan ämnas till exempel till personer med invandrarbakgrund vars integrationstid har gått ut, ensam- eller lättföretagare eller äldre personer.

 

Kom med och nätverka 14.10.2022

Letar du efter en samarbetspartner för ansökan om understöd? Servicecentret ordnar ett möte, där parter intresserade av ansökan kan nätverka sinsemellan och komma på nya sätt att förverkliga utbildning mellan olika utbildningsnivåer och aktörer. Mötet ordnas den 14 oktober 2022 kl. 12.00-13.00. Statsunderstödets bakgrund, teman och mål gås kort igenom under mötet. Anmäl dig till mötet senast den 13 oktober 2022 kl. 12.00 (anmälan via Webropol, på finska). Mötet bandas inte in. Mötet ordnas på finska.

 

Mer information

Vad finansierar vi?

Statsunderstödet: Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering 

Anmälan till möte för nätverkan den 14 oktober 2022 (på finska)

Mer information om statsunderstödet: rahoitus@jotpa.fi