Meddelanden

Inbjudan till diskussionsmöte gällande ankommande tjänsteupphandling

17.8.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning konkurrensutsätter en tjänsteupphandling på hösten 2022 med syfte att uppmuntra sysselsatta personer som avlagt högst en allmänbildande utbildning (grundskola eller gymnasium) att i fortsättningen delta mer i utbildning.

Upphandlingen gäller en helkundsservice som går ut på att tjänsteproducenten söker sig till arbetsplatser för att ordna infosessioner om utbildning anpassade för företaget och branschen. Upphandlingens storlek kommer att vara cirka 1,5–2 miljoner euro och uppdelas geografiskt i flera områden, vilket betyder att det sannolikt behövs flera tjänsteproducenter.

 

Diskussionsmötet ordnas på finska och går ut på allmän diskussion om tillämpandet av den ankommande tjänsteupphandlingen. Alla intresserade tjänsteproducenter är välkomna till mötet.

Läs mer i meddelandet på finska.


Välkommen att höra mera och fråga om den ankommande upphandlingen!

Diskussionsmötet bandas in och inspelningen skickas till dem som anmält sig.

 

Tidpunkt: fredag den 26 augusti 2022 kl. 10.00–11.30
Plats: Teams

Anmäl dig här (Webropol, på finska).

Mer information: info@jotpa.fi