Meddelanden

Korrigering av statsunderstöds självfinansieringsandel

27.4.2022

Vi har preciserat riktlinjerna för statsunderstöd som ges av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa). 

I motsats till tidigare uppgifter kräver statsunderstöd inte 10 % självfinansieringsandel från mottagare av statsunderstöd. Det statsunderstöd som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar täcker därför alla stödberättigade kostnader för utbildnings- ellerkompetenstjänsten (Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd (PDF), 2.2. Godtagbarakostnader). 

Verksamheten som finansieras av Jotpa fokuserar främst på utbildning, som inte kan finansieras själv enligt lagen (lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning 682/2021). Med avskaffandet av självfinansieringsandel vill vi möjliggöra innovativ verksamhet inom ramen för lagstiftningen om Servicecentret. 

Mer information: 

specialsakkunnig Mikko Mähönen (0295 331 343, mikko.mahonen@jotpa.fi) 

specialsakkunnig Mirka Haapakoski (0295 331 342, mirka.haapakoski@jotpa.fi) 

specialsakkunnig Krista Paavola (0295 331 304, krista.paavola@jotpa.fi) 

rahoitus@jotpa.fi